ECL nyelvvizsga

 

Jelentkezés és információ:

Szabóné Kedves Ágnes
PTE KPVK A épület, 211-es iroda
E-mail: kpvk.ecl@pte.hu
Telefon: 74/528-300/1213-as mellék

 

Nyári ügyelet

2021. július 1 és augusztus 27. között csak telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni.

Telefon: hétfői napokon 10-12 óra között: 06-20/99-77-666

e-mail: kedves.agnes@pte.hu

 

Leírások, szabályzatok

 

 


Nyomtatványok

 

 

ECL Nyelvvizsgával kapcsolatos rövid tájékoztató

 

Vizsganyelvek a szekszárdi nyelvvizsgahelyen: angol és német nyelv

Vizsgák időpontjainak megtekintése: http://ecl.hu/vizsgaidopontok/

 

Adminisztrációs fogadóóra:

Az alábbi időpontokban lehetséges telefonon vagy személyesen intézkedni, érdeklődni és kérdéseket feltenni a nyelvvizsgával kapcsolatban:

  • Hétfő 10:00-11:30
  • Szerda 14:00-16:00

Ha csak jelentkezési lapra és csekkre lenne szüksége, az A épület portáján is beszerezhető ez a két dokumentum.

 

Jelentkezés menete:

1. Online jelentkezés: (a vizsgázó jelentkezteti saját magát az interneten keresztül) http://www.ecl.hu/ Jelentkezés / Vizsgaidőszak, Vizsgaország, Vizsganyelv, Vizsgaszint / (HU-036103 PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)

2. Helyszínen történő jelentkezés:
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Vizsgadíj összege:

Elérési út: http://ecl.hu/vizsgadij/

 

Vizsgadíj befizetése:

Átutalással:
a 10024003-00282716-00000000 számlaszámra, közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 150057-530-101 témaszámot, a vizsgázó nevét és az „ECL nyelvvizsgadíj” szöveget. Ez esetben az átutalásról kapott bizonylat másolatát e-mailben az kpvk.ecl@pte.hu címre kérjük elküldeni.

Készpénzes befizetés:
A nyelvvizsgahelyen, (cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar) a portán átvehető nyelvvizsgacsekkel, aminek postai befizetése után, az eredeti példány visszajuttatása szükséges. Célszerű, ha a vizsgázó egy másolatot készít magának a csekk feladóvevényéről, ezt majd a vizsgára is hozza magával.

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.
A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni

 

Sikeres komplex vizsga:

egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a négy készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.

 

 

 

Angol és német nyelvtanfolyamok 2020-ban

  • Folyamatos indulás!
  • Szókincs és kommunikációs készség fejlesztése, nyelvizsgára való felkészítés
  • Heti 2X2 óra, összesen 50 óra
  • Jelentkezés, információ: Szabóné Kedves Ágnes (kpvk.ecl@pte.hu)