ECL nyelvvizsga

 

Jelentkezés és információ:

Idegen Nyelvi Központ

Cím: 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

Telefon: +36 72-501-500/22133

ecl@inyt.pte.hu

 

 

Leírások, szabályzatok

 

 


Nyomtatványok

 

 

ECL Nyelvvizsgával kapcsolatos rövid tájékoztató

 

Vizsganyelvek a szekszárdi nyelvvizsgahelyen: angol és német nyelv

Vizsgák időpontjainak megtekintése: http://ecl.hu/vizsgaidopontok/

 

Jelentkezés menete:

Online jelentkezés: (a vizsgázó jelentkezteti saját magát az interneten keresztül) http://www.ecl.hu/ Jelentkezés / Vizsgaidőszak, Vizsgaország, Vizsganyelv, Vizsgaszint / (HU-036103 PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)

 

Vizsgadíj összege:

Elérési út: http://ecl.hu/vizsgadij/

 

Vizsgadíj befizetése:

Átutalással:
a 10024003-00282716-00000000 számlaszámra, közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 150057-530-101 témaszámot, a vizsgázó nevét és az „ECL nyelvvizsgadíj” szöveget. Ez esetben az átutalásról kapott bizonylat másolatát e-mailben az kpvk.ecl@pte.hu címre kérjük elküldeni.

Készpénzes befizetés:
A nyelvvizsgahelyen, (cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar) a portán átvehető nyelvvizsgacsekkel, aminek postai befizetése után, az eredeti példány visszajuttatása szükséges. Célszerű, ha a vizsgázó egy másolatot készít magának a csekk feladóvevényéről, ezt majd a vizsgára is hozza magával.

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.
A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni

 

Sikeres komplex vizsga:

egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a négy készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.

 

 

 

Angol és német nyelvtanfolyamok 2020-ban

  • Folyamatos indulás!
  • Szókincs és kommunikációs készség fejlesztése, nyelvizsgára való felkészítés
  • Heti 2X2 óra, összesen 50 óra
  • Jelentkezés, információ: Szabóné Kedves Ágnes (kpvk.ecl@pte.hu)