Ember és társadalom oktatása az általános iskola 1-6. osztályában

Képzési idő

2 félév

 

Megszerezhető kreditek száma

30 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

A képzés célja: A történelemmel kapcsolatos a pedagógusok alapos háttérismeretet szerezzenek az általános iskola ötödik és hatodik osztályában történelem tantárgy oktatásához. A kurzus célja, hogy bemutassa a tantárgypedagógia elméleti eredményeit, és felkészítse a hallgatókat az ember és társadalom műveltségterület tanításának iskolai gyakorlatára.

 

Főbb tárgyak: Kompetenciák kialakítása, melyeknek birtokában a hallgatók képesek lesznek korszerű történelmi tartalmak közvetítésére és elsajátíttatására; rendelkeznek a történeti tárgyú ismeretkörök elmélyítéséhez szükséges gyakorlati készségekkel és jártasságokkal; képes vallástörténeti tárgyú tanulási programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és az eredmények értékelésére. Főbb tárgyak: Ókortörténet és középkori egyetemes történelem; Középkori magyar történelem, Ember és társadalom tantárgypedagógia; Vallástörténet; Társadalomismeret; Etika/Erkölcstan; Újkori magyar történelem; Újkori egyetemes történelem

 

Tanúsítvány

A műveltségi terület oktatásához szükséges tudás elsajátításáról

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Az általános iskolák 5-6. osztályában történelem tantárgy oktatása.

 

A képzés költsége

150.000 Ft/félév

 

Jelentkezési feltételek

Tanítói szakképzettség

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a csatolt diploma másolatának beküldésével

 

Jelentkezési határidő: jelenleg nem várjuk a jelentkezőket

 

Tervezett indítás

A 2019/2020-as tanév első félévében nem indul a képzés.

 

Szakfelelős: Dr. Máté Andrea

Információk és jelentkezés: Lévai Andrea Levai.Andrea@kpvk.pte.hu