Ének-zene oktatása 1-6. osztályban

Képzési idő

2 félév

 

Megszerezhető kreditek száma

30 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

A képzés célja: Az ének-zene oktatásának területén korszerű szakmódszertani és szaktudományos ismeretekkel rendelkező ének műveltségi területes tanítók képzése. A végzett hallgató legyen képes tudatosan válogatni a klasszikus és a népzenei szemelvények között, hogy azokat a kisgyermek fejlesztésére optimálisan tudja alkalmazni. Sajátítsa el olyan magas szinten a zenei ismereteket, hogy a különböző típusú és szintű osztályokban a tantárgy-koncentrációt kiaknázva többoldalúan tudja megvilágítani a multikultúrális értékeket.

 

A képzés tárgya: A zenei készségek magasabb szintű fejlesztése: harmonikus hallás, zenei olvasás és írás, formaérzék, stílusismeret terén. A magyar nemzeti zene kialakulásának bemutatása az európai egyszólamúságból és a magyar zenetörténet emlékeitől kiindulva párhuzamosan az európai zenekultúrával. Főbb tárgyak: A zene alapjai; Ének-zene tantárgy pedagógia (előadás-szeminárium); Szolfézs; Zeneelmélet; Zeneirodalom; Zenei nyelvrendszer

 

Tanúsítvány

Tanító ének-zene műveltségterületen

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Az általános iskolákban az ének-zene tantárgy oktatása

 

Képzés költsége

150.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: jelenleg nem várjuk a jelentkezőket

 

Jelentkezés feltétele

Tanító szakos szakképzettség

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

A 2019/2020-as tanév első félévében nem indul a képzés.

 

Szakfelelős: Müller János mesteroktató

Információk és jelentkezés: Lévai Andrea Levai.Andrea@kpvk.pte.hu