Iskolai gyógytestnevelés

Képzési idő

2 félév

 

Megszerezhető kreditek száma

60 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

Képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek az iskolai gyógytestnevelés feladatainak ellátására. Ismerik a 7-12 éves gyermekek körében leggyakrabban előforduló mozgásszervi elváltozásokat és belgyógyászati betegségeket, valamint a szomatikus prevenció és korrekció alkalmazásának lehetőségeit. A résztvevők szakmai felelősség- és feladatvállalás tudatos kialakításával, olyan kompetenciákkal rendelkeznek, melyek birtokában képesek az iskolai gyógytestnevelés speciális feladatainak ellátására, képesek gyógytestnevelés órák / foglalkozások vezetésére.

 

Képzés tárgyai: Humán-biológiai és módszertani ismeretkörök; Ortopédia; Belgyógyászat; Gyógytestnevelés elméleti és módszertani ismeretkörök; Szakmai gyakorlat; Játék az iskolában

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Gyógytornász ismeretekkel rendelkező tanító

 

Elhelyezkedési lehetőség

Általános iskola 1-4. osztályában

 

A képzés költsége

150.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: jelenleg nem várjuk a jelentkezőket

 

Jelentkezés feltétele

Tanító szakos szakképzettség

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

A 2019/2020-as tanév első félévében nem indul a képzés.

 

Szakfelelős: Christian Anikó mesterpedagógus

Információk és jelentkezés a felnottkepzes@kpvk.pte.hu e-mail címen, vagy telefonon és személyesen:

Lévai Andrea: 74/528-300/1130 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 104-es iroda

Karácsonyi Dóra: 74/528-300/1111, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Dékáni Titkárság

Schmieder Réka: 72/501-500/22531, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Dékáni Hivatal