Közösségszervezés BA

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 250.000 Ft/félév , LK: 250.000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Kulturális közösségszervező / Ifjúsági közösségszervező / Humánfejlesztő
Képzés célja: 

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni közművelődési intézmények, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

Képzési jellemzők: 

A szakmai gyakorlat követelményei:

 • a harmadik vagy negyedik félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő kéthetes (80 óra), adott képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlatot, valamint
 • a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott szakiránynak megfelelő intézményben vagy szervezetben biztosított, legalább 160 óra, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlatot.

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb témakörök: 
 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret)
 • művelődéselmélet és -történet, közművelődés
 • közösségi fejlesztés
 • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra
 • ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés
 • a választott szakirány szerinti speciális ismeretek
Szakirányok, specializációk: 

A szakirányok tudományágai, szakterületei:

 • kulturális közösségszervezés szakirány:
  • közművelődés és kultúraközvetítés
  • közösségi fejlesztés
 • ifjúsági közösségszervezés szakirány:
  • ifjúsági munka
  • ifjúságsegítés és közösségi nevelés
 • humánfejlesztés szakirány:
  • felnőttképzés
  • humán fejlesztés
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi követelmények

Az alábbi érettségi tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni:

biológia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német vagy orosz)

Elhelyezkedési területek: 

A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán - új szakmai életpályák és izgalmas karrier-utak nyílnak meg, hiszen a jövő segítő szakembereit a közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására a munkaerőpiac humán szférájában számos állami, piaci, egyházi és civil szervezet várja, ill. tudja foglalkoztatni.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Pécsi Képzési Központ:

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301

E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu

Web: www.kpvk.pte.hu felveteli.kpvk.pte.hu