Komplex rehabilitációs mentor

Képzési idő:

3 félév

 

Megszerezhető kreditek száma:

90 kredit

 

Képzési forma:

levelező képzés

 

Képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelni a komplex rehabilitáció keretei között megfogalmazott új igényeknek, kihívásoknak. A képzés elsődlegesnek tartja a rehabilitációs ismeretek komplex alapokra és az integrált ellátásokra épülő bővítését, az orvosi, foglalkozási, mentális, pedagógiai és szociális rehabilitációs ismeretek integrációját.
Célja továbbá, hogy a résztvevők képessé váljanak az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, az egyén társadalomba történő integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával. Alkalmasak legyenek a rehabilitációs járadékban részesülők, a megváltozott munkaképességű

Képzés tárgya: Rehabilitáció alapjai, Készségfejlesztő tréning, Munkaerő-piaci ismeretek, Államháztartástan, Orvosi rehabilitáció, Szociális rehabilitáció, Mentális rehabilitáció, Pedagógiai rehabilitáció, Komplex gyakorlat

Akiket várunk:

Elsősorban olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik

  • ·az ÁFSZ szervezetrendszerén belül a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs koordinációjával, ügyintézésével, tanácsadásával, képzésével foglalkoznak
  • szociális foglalkoztatók munkatársai
  • alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkatársai
  • speciális iskolák, szakiskolák oktatói
  • megváltozott munkaképességű személyek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteinek munkatársai
  • egészségügyi és szociális intézmények munkatársai

 

Jelentkezési feltételek:

  • Társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, pedagógusképzés képzési területen szerzett alapszakos diploma vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség, szakképzettség,
  • vagy bármely alapképzési szakon szerzett BA, illetve azzal egyenértékű diploma és legalább 6 hónapos szakmai gyakorlat
  • felvételi elbeszélgetés

 

Az oklvélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Komplex rehabilitációs mentor

 

A képzés költsége:

150.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: jelenleg nem várjuk a jelentkezőket

 

 

Jelentkezés feltételei

A képzésben bármely képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

A 2019/2020-as tanév első félévében nem indul a képzés.

 

Szakfelelős: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra

Információk és jelentkezés a felnottkepzes@kpvk.pte.hu e-mail címen, vagy telefonon és személyesen:

Lévai Andrea: 74/528-300/1130 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 104-es iroda

Karácsonyi Dóra: 74/528-300/1111, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Dékáni Titkárság

Schmieder Réka: 72/501-500/22531, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Dékáni Hivatal