Prof. Dr. Boros János

egyetemi tanár
Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék
Tudományos fokozat: 
MTA doktora