Prof. Em. Dr. Koltai Dénes

professor emeritus
Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék
Tudományos fokozat: 
a neveléstudomány kandidátusa