Önkormányzati kommunikáció

Képzési idő

4 félév

 

Megszerezhető kreditek száma

60 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

Képzés célja: Az önkormányzatok egyre fontosabb feladata a helyi lakosság és a tágabb közösség megfelelő információkkal történő ellátása, a helyi szereplők érintettségének fokozása, az elkötelezettség és bizalom erősítése, tudatosságuk fokozása. E folyamatban a tudatos kommunikációs stratégiák kialakítása és szisztematikus használata indokolja, hogy az kormányzati, önkormányzati szektorban dolgozók elsajátítsák azokat a kompetenciákat, amelyek segítségével képesek kreatív válaszokat adni a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokra, megértve a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok működési folyamatait és az egyes alrendszerek összefüggéseit, képesek felelős döntéseket hozni egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

 

Képzés tárgya: A képzés során lényeges szerephez jut az elemző, kritikus, rendszerben történő gondolkodás elsajátítása, az együttműködés és társas készségek fejlesztése, a tudományterületen átívelő megközelítések felismerése, alkalmazása, az esélyegyenlőség, a társadalmi és kulturális különbségek elfogadtatása, és nem utolsó sorban az élethosszig tartó tanulás koncepciója is. A képzésen megszerzett ismeretek segítségével lehetőség nyílik a településeken élő lakosság és tágabb környezetük szereplőinek megfelelő információkkal történő folyamatos és korrekt ellátására, az interaktív párbeszéd megvalósítására. A képzés során elsajátított tudáselemek szorosan kapcsolódnak az önkormányzatok, kormányzati intézmények szolgáltató jellegének erősítéséhez.

 

Oklevélben szereplő szakképzettség neve

önkormányzati kommunikátor

 

Jelentkezési feltétel

bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, pedagógus, illetve társadalomtudomány képzési területen megszerzett alapfokú végzettség

 

A képzés költsége

150.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: jelenleg nem várjuk a jelentkezőket

 

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

A 2019/2020-as tanév első félévében nem indul a képzés.

 

Szakfelelős: Dr. Zádori Iván

Információk és jelentkezés a felnottkepzes@kpvk.pte.hu e-mail címen, vagy telefonon és személyesen:

Lévai Andrea: 74/528-300/1130 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 104-es iroda

Karácsonyi Dóra: 74/528-300/1111, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Dékáni Titkárság

Schmieder Réka: 72/501-500/22531, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Dékáni Hivatal