Szociálgerontológia

Képzési idő:

3 félév

 

Megszerezhető kreditek száma:

90 kredit

 

Képzési forma:

levelező képzés

 

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva képesek az idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet végezni, és egy integrált egészségügyi és szociális ellátás keretében az ápolási-gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal együttműködni.

Képzés tárgyai: Geriátria; Geriátriai szakápolástan; Gerontopszichológia; Ápolás-gondozási alapismeretek; Bevezetés a gerontológiába; Szociális gerontológia; Szociális munka az idősellátásban; Hospice-ismeretek; Szociális menedzsment; Kognitív rehabilitációs készségfejlesztés; Komplex állapotfelmérés módszerei; Otthonápolás - közösségi ápolás; Egészségnevelés, egészségfejlesztés és gerorehabilitáció; Gerontopszichiátria

Jelentkezési feltételek:

 • szociális alapképzési szakon szerzett (BA), vagy azzal egyenértékű diploma (szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus)
  • egészségügyi alapképzési szakon szerzett (BA) szakok, vagy azzal
  • egyenértékű diploma (orvos, diplomás ápoló)
  • pszichológus végzettség
  • pedagógus végzettség
  • gyógypedagógus végzettség
 • minden jelentkező számára minimum 6 hónap idősellátásban eltöltött szakmai gyakorlat az elmúlt öt évben

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • a területi és bentlakásos intézményi idősellátásban
 • rehabilitációs osztályokon
 • az önkormányzati ellátórendszerben
 • az idősellátási szolgáltatási vállalkozásokban
 • nonprofit jellegű és időseket segítő civil szervezeteknél
 • szociálgerontológusként bekapcsolódhatnak ellátás-fejlesztési és gerontológiai kutatási programokba
 • a területi ellátáson belül a nappali ellátások szervezői-irányítói és koordinátori tevékenységét láthatják el
 • tanácsadó szakemberként pszichoszociális támogatást nyújthatnak az idősek és családjaik életviteli problémái körében
 • a bentlakásos intézményekben

 

A képzés költsége:

150.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: jelenleg nem várjuk a jelentkezőket

 

Jelentkezés feltételei

A képzésben bármely képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

A 2019/2020-as tanév első félévében nem indul a képzés.

 

Szakfelelős: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra

Információk és jelentkezés a felnottkepzes@kpvk.pte.hu e-mail címen, vagy telefonon és személyesen:

Lévai Andrea: 74/528-300/1130 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 104-es iroda

Karácsonyi Dóra: 74/528-300/1111, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Dékáni Titkárság

Schmieder Réka: 72/501-500/22531, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Dékáni Hivatal