Szóvivő és kommunikációs vezető

Képzési idő

3 félév

 

Megszerezhető kreditek száma

90 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

Képzés célja: A képzés során a résztvevők olyan speciális ismeretek adása, amelyek birtokában képesek lesznek a hazai nyilvánosság különböző színterein, és intézményein belül és kívül a kapcsolatok alakítására és kommunikációjának megtervezésére, koordinálására, valamint különböző rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. Célunk, hogy az itt végzett szakemberek a szervezet vezetői teamjének tagjaként, magas szintű menedzsment ismeretek és készségek birtokában, képesek legyenek egy cég külső kommunikációját irányítani.

 

Képzés tárgya: A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek a stratégiai gondolkodásmód, kiváló kommunikációs készség, íráskészség, önálló munkavégzésre való alkalmasság, kreativitás, rugalmasság, jó logikai, átlátó készség, információfeldolgozási képesség, a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, elkötelezettség és igény az írás-, kifejezőkészség továbbfejlesztésében, igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre, alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre. A három féléves képzésben a hallgatók megismerkednek a médiával, az intézmények működtetésével szükséges társadalmi környezettel, és azokkal az ismeretekkel, amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy szakmájukat professzionális szinten ellássák.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Szóvivő

 

Jelentkezési feltétel

főiskolai végzettségű szakemberek jelentkezhetnek, sikeres alkalmassági felvételi vizsga (írásbeli, szóbeli)

 

A képzés költsége

150.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: jelenleg nem várjuk a jelentkezőket​

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

A 2019/2020-as tanév első félévében nem indul a képzés.

 

Szakfelelős: Dr. Zádori Iván

Információk és jelentkezés a felnottkepzes@kpvk.pte.hu e-mail címen, vagy telefonon és személyesen:

Lévai Andrea: 74/528-300/1130 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 104-es iroda

Karácsonyi Dóra: 74/528-300/1111, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Dékáni Titkárság

Schmieder Réka: 72/501-500/22531, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Dékáni Hivatal