Tanévkezdési információk

Órarendi információk a 2020-as keresztféléves felvételi eljárásban, levelező munkarendben, a pécsi képzési helyszínre felvételt nyert hallgatók számára

 

A tanulmányi félév órarendje már elérhető a Neptun tanulmányi rendszerben a Tanulmányok  > Órarend >Intézményi órarend útvonalon.

Az első konzultációs nap a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az  óvodapedagógus, és a tanító alapképzési szakon 2020. február 20., 10 óra, helyszín: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b., Dr. Tóth Tibor Terem.

Az első konzultációs napon 10 és 11 óra között kerül megrendezésre az orientációs program, melynek keretében hasznos információkkal szolgálnak az intézet és a tanulmányi hivatal munkatársai.

Orientációs program:

10:00 Dékáni köszöntő, a keresztfélév hivatalos megnyitója

10:10 Az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet képzésekről szóló tájékoztatója

10:30 A Tanulmányi Hivatal tanulmányi ügyekről szóló tájékoztatója

10:50 A Hallgatói Önkormányzat tájékoztatója

 

 

Órarendi információk a 2020-as keresztféléves felvételi eljárásban, levelező munkarendben Szekszárdra felvételt nyert hallgatók számára

 

A tanulmányi félév órarendje már elérhető a Neptun tanulmányi rendszerben a Tanulmányok  > Órarend >Intézményi órarend útvonalon.

Az első konzultációs nap a gyógypedagógia alapképzési szakon 2020. február 13., 10 óra, helyszín: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1., 224-es terem.

Az első konzultációs napon 10 és 11 óra között kerül megrendezésre az orientációs program, melynek keretében hasznos információkkal szolgálnak az intézet és a tanulmányi hivatal munkatársai.

Orientációs program:

10:00 Dékáni köszöntő, a keresztfélév hivatalos megnyitója

10:10 Az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet képzésekről szóló tájékoztatója

10:30 A Tanulmányi Hivatal tanulmányi ügyekről szóló tájékoztatója

10:50 A Hallgatói Önkormányzat tájékoztatója

 

 

GÓLYAHÍR

hasznos információk a 2020-as keresztféléves felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára

 

Kedves Elsőéves!

 

Üdvözlünk a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon!  Köszönjük, hogy intézményünket választottad. Az ország legjobb pedagógusképző intézménye* készen áll a fogadásodra.

 

Egy új korszak kezdődik most az életedben, amellyel megalapozhatod jövődet, és életre szóló élményeket is szerezhetsz.  

Mi mindent megteszünk azért, hogy sikeres lehess tanulmányaidban, de neked is dolgoznod kell ezért. 

Az évkezdéssel és az egyetemi élettel kapcsolatos információkat e-mailben is megkapod, de ezen az oldalon is összegyűjtjük, hogy minél hamarabb és könnyebben tájékozódhass. 

Az információkat folyamatosan töltjük fel, ezért érdemes többször visszalátogatnod oldalunkra.

 

Tájékoztató a Neptun tanulmányi rendszerről: https://neptun.pte.hu/hu/hirek/golyahir_tanulmanyi_rendszerrol

Neptun tanulmányi rendszer használatához első lépések: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/elso_lepesek

Neptun tanulmányi rendszer hallgatói segédlet: http://neptun.pte.hu/hu/hallgatoi_segedlet

 

Kari hallgatói tájékoztatók: https://kpvk.pte.hu/tanulmanyi_ugyek

Kari tanévkezdési tudnivalók: https://kpvk.pte.hu/hu/tanevkezdesi_informaciok

KPVK tanév rendje: https://kpvk.pte.hu/hu/tanev_rendje

PTE hallgatói szabályzatok, nyomtatványok: https://pte.hu/hallgatoi-szabalyzatok-nyomtatvanyok

Kari hallgatói kérelmek, nyomtatványok:  https://kpvk.pte.hu/nyomtatvanyok

 

*A Figyelő által készített Felsőoktatási Rangsor 2020 szerint.

 

Tanévkezdési információk a 2020-as keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára

Szekszárd vagy Pécs

 

Hivatalos adatok

Intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem

Intézmény címe: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Intézményi azonosító: FI 58544

Intézmény weboldala: https://pte.hu/

Kar neve: Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Kar címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Pécsi Képzési Központ címe: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Kar weboldala: https://kpvk.pte.hu/hu

Kar szekszárdi központi telefonszám: +36 (74) 528-300

Pécsi Képzési Központ telefonszáma: + 36 (72) 501-500/22539 

A mellékszámok tárcsázhatók, vagy rövid várakozást követően a központ kapcsolja. A mellékek számai a PTE honlap „Telefonkönyv” menüjében érhetők el.

A KPVK szervezeti egységei, és az adott szervezeti egységen belül az oktatók elérhetőségei itt találhatók.

 

Szabályzatok, utasítások

A felsőoktatásban legfontosabb jogszabályok:

  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
  • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,
  • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
  • 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről.

 

Ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetemen az Ön előtt álló lehetőségeket a lehető legjobban kihasználja, elengedhetetlenül szükséges a hatályos egyetemi szabályzatok ismerete. A hallgatók jogairól és kötelezettségeiről a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából (PTE Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete, továbbiakban: TVSZ), míg a képzések általános pénzügyi vonatkozásairól – az ösztöndíjakról, a kollégiumról és a költségtérítéses képzések költségtérítésének, önköltségének megfizetési rendjéről – a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatából (PTE SZMSZ 6. számú melléklete, továbbiakban: TJSZ) tájékozódhat. A szabályzatok hatályos változatát a https://pte.hu/hallgatoi-szabalyzatok-nyomtatvanyok címen találhatja meg. Kérem, a fenti szabályzatokat szíveskedjen áttanulmányozni, mert a Pécsi Tudományegyetemre történő beiratkozásakor arról is nyilatkozik, hogy megismerte és tudomásul veszi a fenti szabályzatokban foglaltakat.

 

A Pécsi Tudományegyetem a törvényben előírtaknak megfelelően, illetve ezen felül lehetőségeihez mérten támogatja a fogyatékkal élő hallgatók tanulási lehetőségeit. A hallgatók esélyegyenlőségének előmozdításáról szóló információk a TVSZ 27. fejezetben találhatók.

A Pécsi Tudományegyetem az országban elsőként hozott létre a fogyatékkal élő hallgatók és oktatók életvitelének megkönnyítésére Támogató Szolgálatot.

 

Tanulmányi információk

Tanév rendje

Az egyetem, illetve a kar a tanév/félév(ek) időbeosztását az aktuális tanulmányi időszak előtt közzéteszi. A Tanév rendje a félév leglényegesebb eseményeit, illetve az azokhoz kapcsolódó dátumokat, időpontokat, határidőket tartalmazza. Az időbeosztás a félév megkezdése előtt még változhat, félév közben csak rendkívüli esetben és nyomós indokkal módosulhat. Kiemelten fontos az eseményekhez és teendőhöz kapcsolódó határidők betartása, határidőn túli ügyintézésre nincs lehetőség.

 

Órarend

Az egyetemi oktatásban az órarendek a Neptun tanulmányi rendszerben érhetők el a Tanulmányok  > Órarend >Intézményi órarend” útvonalon.

 

Neptun tanulmányi rendszer

A Pécsi Tudományegyetem a hallgatók adatainak nyilvántartásához, a tanulmányi eljárások szervezéséhez a Neptun tanulmányi rendszert használja. A tanulmányi rendszer segítségével Ön közvetlenül, online módon is tájékozódhat a tanulmányaival kapcsolatos feladatokról, az Önről nyilvántartott adatokról, az Önre vonatkozó pénzügyi információkról, egyben részt vesz a tanulmányaival kapcsolatos eljárások elvégzésében. A rendszer a https://neptun.pte.hu/# internetcímen található meg. Kérjük, hogy válassza a Neptun hallgató ikont!

A Neptun tanulmányi rendszert minden hallgatónak joga és kötelessége kezelni, hiszen ezen a felületen iratkozik be (ld. később), illetve a további félévekben jelentkezik be, vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, veszi fel/adja le tárgyait, jelentkezik vizsgákra. A belépéshez szükséges a hallgató saját azonosító Neptun kódja, illetve a felvételi határozatban megkapott jelszó. Ezek fontos adatok, kérjük, saját érdekében NE adja ki illetéktelennek. A kapott jelszó a Neptun felületén szükség esetén, a korábbi jelszó ismeretében megváltoztatható, illetve szükség esetén új jelszó is igényelhető. Kérjük, az első belépést követően a jelszavát – saját érdekében – megváltoztatni szíveskedjen (Saját adatok / Beállítások / Jelszó megváltoztatás).

 

Ahhoz, hogy megkezdhesse tanulmányait, hallgatói jogviszonyt kell létesítenie. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre.

 

Beiratkozás

Beiratkozni a tanév rendje szerint, 2020. február 7. napjáig lehet.

 

A http://neptun.pte.hu/hu/hallgatoi_segedlet internetes felületen minden információt közzétettünk, ami a sikeres beiratkozáshoz szükséges, de az alábbiak ismerete nagyon fontos:

  • A böngészőben engedélyezze a felugró (pop-up) ablakokat!
  • Beiratkozni csak a megadott beiratkozási időszakban lehet (Neptun/Információ/Időszakok)!
  • Az elektronikusan kitöltött űrlapot (beiratkozási lapot) a mentést követően nyomtassa ki, és aláírva adja postára vagy személyesen nyújtsa be a kari Tanulmányi Hivatalba –, mivel beiratkozása e nélkül nem érvényes.
  • Önköltséges finanszírozási formában felvételt nyert hallgató beiratkozása abban az esetben lesz érvényes, ha a hallgatói képzési szerződést két példányban – Ön által aláírva – visszaküldi a KPVK Tanulmányi Hivatalába. Az említett szerződést beiratkozáskor személyesen is leadhatja. A szerződésről pontos tájékoztatást a külön megküldésre kerülő pénzügyi tájékoztató levélben kap.

 

A beiratkozási lap beküldési címe:

PTE-KPVK Tanulmányi Hivatal 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

Pécsi Képzési hely esetén: PTE-KPVK 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

 

Felhívom szíves figyelmét arra is, hogy a TVSZ 15. § (5) bekezdése értelmében, amennyiben beiratkozási kötelezettségének a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének beiratkozási időszakában nem tesz eleget, felvételi határozata érvényét veszti, azt a további években nem tudja felhasználni, így elveszíti a PTE-re történő beiratkozás jogát. Tájékoztatom ugyanakkor arról is, hogy amennyiben tanulmányait szüneteltetni kívánja, erre a TVSZ 22. §-ában foglaltak szerint a beiratkozás félévében is lehetősége van. Tanulmányai szüneteltetésének jelzését a beiratkozási lapon a „Félévemet passziválni szeretném” pontban jelezheti. Tájékoztatom továbbá, hogy a további félévekben már nem kell beiratkoznia, csak a bejelentkezési eljárást kell elvégeznie akkor már kizárólag elektronikus módon, a tanulmányi rendszeren keresztül.

 

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint a felvételi eljárás során figyelembe vett dokumentumok eredeti példányát a beiratkozás során – a kartól kapott tájékoztatás szerint – be kell mutatnia.

 

Költségtérítéses formában tanuló hallgatók, a félévre megállapított költségtérítést / önköltséget legfeljebb három részletben fizethetik be. Tanulmányikat csak úgy tudják megkezdeni, ha az első részletet, a teljes költségtérítés/önköltség 40 %-át, az Egyetem számlájára legkésőbb 2020. február 14-ig befizetik. A második részlet a teljes költségtérítés/önköltség 30 % -a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben október 15., a tavaszi szemeszterben március 15. A harmadik részlet a teljes költségtérítés/önköltség 30 % -a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben november 15., a tavaszi szemeszterben április 15. A költségtérítés befizetésének késedelme esetén az intézmény késedelmi díjat számol fel. A hallgatói pénzügyekről a Központi Tanulmányi Irodától (KTI) kérhető tájékoztatás.

 

Nappali vagy levelező tagozatos, óvodapedagógus vagy csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben Ön a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra nyert felvételt, akkor a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele, hogy Ön az orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfeleljen.

Amennyiben Ön az óvodapedagógus alapképzési szakra nyert felvételt, akkor a szakmai gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak előzetesen részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az óvoda járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek minősül.

 

Karunk az alkalmassági vizsgálatot megszervezi az első éves hallgatók részére.

A vizsgálatot megelőzően, a beiratkozáskor 2020. február 1. és 7. között, a Pécsi Képzési Központ Tanulmányi Hivatalában átveheti a leletek beszerzéséhez szükséges tájékoztatókat és beutalókat.

További információ az alábbi linken található:

https://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/eu_alkalmassagi_vizsgalat_2.pdf

 

A leletek birtokában, a vizsgálatra előzetesen időpontot szükséges foglalni a 72/507-519-es telefonszámon. Kérjük, hivatkozzon arra, hogy Ön a KPVK hallgatója.

 

A vizsgálat helyszíne: PTE Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (7624 Pécs, Nyár u. 8.)

Választható időpont:  2020. február 17. vagy 2020. február 24., 14 óra és 17 óra között

 

Az érvényesített egészségügyi kiskönyvet, és az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot kérjük, a Pécsi Képzési Központ Tanulmányi Hivatalának bemutatni.

 

A tantárgyfelvétel (kurzusfelvétel)

A tantárgyfelvételi időszakban a beiratkozás/bejelentkezés után – ld. tanév rendje– kell a Neptunban a félév tantárgyait/kurzusait felvenni. A felveendő/felvehető tárgyak a szakok mintatantervében tekinthetők meg, és a Neptun tantárgy/kurzusfelvételi oldalain is megjelennek. Bár már az első félévben lehetőség nyílik „egyéni tanrend” [ld. TVSZ 41. § (2) bekezdés, de vö. a kedvezményes tanulmányi renddel, TVSZ. 46. §!] alkalmazására, javasoljuk, hogy az első félévben még kövessék inkább a mintatanterv által jelzett irányt.

 

A tantárgyfelvétel 2020. február 21-én 23:59 órakor zárul!

 

A hallgatóink bármely, kizárólag felsőoktatási intézményben korábban teljesített tárgyukat befogadtathatják/elismertethetik a jelenleg folytatott képzésükben, ha a korábban teljesített tárgy tematikája legalább 75%-ban megegyezik a jelen képzésben felvett tárgy tematikájával. Egy korábban teljesített tárgy teljesítése egy képzésben csak egy alkalommal ismertethető el! Felhívjuk a figyelmet, hogy az így befogadott tárgy a tanulmányi ösztöndíjhoz szükséges átlag számításába nem számít bele! Bővebb információ ld. a PTE TVSZ 54.-55. és 55/A. §.

 

FONTOS!

A tantárgyfelvétel zárása után, tehát 2020. február 21-ét követően a hallgatóknak kötelező ellenőrizniük a felvett tárgyaikat a Neptunban! Panasszal, módosítási kérelemmel a zárást követő 8 munkanapon belül élhetnek, azt követően módosításra nincs lehetőség!

 

A tanévkezdés, az orientációs nap

Az első konzultációs napról a Neptun tanulmányi rendszerben tájékozódhat. Az első tanítási napon kerül megrendezésre az Orientációs nap, melynek keretében hasznos információkkal szolgálnak az intézet és a tanulmányi hivatal munkatársai.

 

További hasznos tudnivalók