Alkalmassági vizsga

 

Környezetkultúra szakra jelentkezettek alkalmassági és gyakorlati vizsgája

 

7/2020. sz. dékáni utasítás

az alkalmassági és gyakorlati vizsgák szervezésének és lebonyolításának módjáról

a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán

a 2020A felvételi eljárás során

 

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán (továbbiakban: Kar) a 2020A felvételi eljárásban az alkalmassági és gyakorlati vizsgák szervezésének és lebonyolításának módját az alábbiak szerint szabályozom.

Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya a Kar 2020. évi általános felvételi eljárásában, valamint a veszélyhelyzet idején megvalósuló felvételi eljárás során az alkalmassági és gyakorlati vizsgák megszervezésére és lebonyolítására terjed ki. 

 

Általános rendelkezések

2. § (1) A tanító, az óvodapedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésben az 1-3. típusú alkalmassági vizsgát kiváltja az utasítás 1. számú mellékletét képező nyilatkozat, mely szükséges és elégséges az alkalmasság megállapításához és az alkalmassági vizsga lebonyolításához a 2020A felvételi eljárás során.

(2) A nyilatkozat beküldési határideje: 2020. május 29. (péntek) 16 óra. A nyilatkozatot a tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu címre szükséges megküldeni.

3. § (1) A környezetkultúra alapképzési szakon az alkalmassági és a gyakorlati vizsga egy időben, beadandó feladat formában kerül megrendezésre. Az alkalmasság a beadott dokumentum(ok) alapján kerül megállapításra.

(2) A jelentkezők felvételi összpontszámát kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani úgy, hogy a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga pontszámának – melynek maximális értéke 200 pont – megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

(3) A gyakorlati vizsga részei:

  1. csendélet környezettel - tanulmányrajz: félíves méretű, fekete-fehér tónusos rajz, szabadon választott technikával (maximálisan elérhető pontszám: 100);
  2. kreatív tervezési feladatok síkon és térben (maximálisan elérhető pontszám: 70);
  3. otthoni munkák reprezentációja: portfólió bemutatása minimum 10 munkáról (maximálisan elérhető pontszám: 30).

(4) A feladat pontos leírása és a feltöltés helye 2020. június 5. napján megjelenítésre került az alábbi linken: https://kpvk.pte.hu/hu/alkalmassagi_vizsga

(5) A vizsgamunkák feltöltési határideje: 2020. június 15. (hétfő) 16 óra.

4. § A fent megjelölt képzések vonatkozásában az alkalmassági vizsga díjtalan.

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések

5. § Jelen utasítás 2020. április 20. napján lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályát veszti.

 

Szekszárd, 2020. április 20.

                                                                                                       Prof. Dr. Szécsi Gábor, dékán s.k.

 

Tanító, óvadapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokra jelentkezettek nyilatkozata

7/2020. sz. dékáni utasítás

 

 

 

Gyógypedagógia alapszak logopédia szakirány előzetes képességfelmérése, az első évfolyam második félévében