Köszöntő

„Hiszek a lélekben, mely szereti a világot; annyira szereti, hogy újracsinálja, annyira szereti, hogy meg sem elégszik vele”, írja Szekszárd nagy szülöttje, Babits Mihály Örökkék ég a felhők felett című hitvallásában. Ebben a babitsi gondolatban ott rejlik egy valódi egyetem feladata is: a világot megértő, szerető, és ennek a tudásnak, szeretetnek a jegyében újat teremteni képes emberfők kiművelése. Nem lehet alapvetőbb célja egy egyetemnek, egyetemi karnak, mint olyan kritikusan és kreatívan gondolkodni képes értelmiségieket képezni, akik a gyakorlatban is megfelelően kamatoztatható tudásuk révén hozzá tudnak járulni a világ jobbá tételéhez. Ez a törekvés határozza meg a legrégebbi hazai egyetem, a 650 éve alapított Pécsi Tudományegyetem legfiatalabb karának, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karnak (KPVK) a krédóját is.

 

A szekszárdi és pécsi képzőhellyel rendelkező kar magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenységgel, képzési kínálatának folyamatos fejlesztésével kínál születése óta korszerű válaszokat korunk kulturális, társadalmi és gazdasági kihívásaira. A kar a térség valódi képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos centrumává vált; olyan szakmai műhellyé, amelynek keretein belül elméletileg megalapozott, ugyanakkor gyakorlatorientált tudáshoz jutnak a pedagógusnak, kulturális és vidékfejlesztési szakembernek tanuló hallgatók. Mindez elsősorban a kar kiválóan képzett, szakmailag elismert oktatóinak köszönhető, akik hazai és nemzetközi tudományos közéletben végzett munkájuk mellett nagy figyelmet szentelnek a hallgatókkal való folyamatos együttműködésnek, a tehetséggondozásnak is. A karon tanító professzorok, docensek, tudományos főmunkatársak, adjunktusok, tanársegédek és mesteroktatók hivatásuk, kutatási területük jeles képviselői, akik nyitottak a személyre szabott, korszerű oktatási módszerek alkalmazására.

A kar képzési kínálatának fejlesztése során emellett kiváló kapcsolatot épített ki a Pécsi Tudományegyetem társkaraival, valamint több hazai és külföldi felsőoktatási intézménnyel, tudományos kutatóintézettel is, ami kiváló lehetőséget kínál hallgatóinknak arra, hogy közös képzési programok keretében, más egyetemeken, kutatóintézetekben tett tanulmányutak révén mélyítsék el ismereteiket. A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hallgatói a Pécsi Tudományegyetem polgáraiként így válhatnak részeseivé mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem kínál. Az itt tanuló hallgatók a magas színvonalú képzések révén Magyarországon és külföldön egyaránt jól kamatoztatható, piacképes tudást szerezhetnek; és mindenekelőtt olyan értelmiségiekként vehetik majd át diplomájukat, akik a maguk területén valóban hozzá tudnak valamit tenni a világ jobbá tételéhez.

 

                                                                                         Prof. Dr. Szécsi Gábor

                                                                                                    dékán

 

Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

PTE KPVK

EGY RÉGIÓ - EGY KAR - EZERNYI LEHETŐSÉG

 

 

Minőségpolitikai nyilatkozat