Hitelesített tantárgyi tematika igénylés

Hitelesített tantárgyi tematika iránti igényt legkorábban a 2000/2001-es tanévre lehet benyújtani a Kar, és szekszárdi jogelőd intézményeiben oktatott szakok tantárgyaira. A 2000/2001-es tanévet megelőző tanévekből tantárgyi tematikát csak kivételes esetben tudunk kiállítani.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete, A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata (továbbiakban TJSZ) 51. § (2) bekezdése alapján egyéb szolgáltatásokért, melyek nem kapcsolódnak a képzési és kimeneti követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez díjazás állapítható meg. E díjak megfizetése csak a szolgáltatás igénybevétele esetén kötelező. A díjazás mértékét a hatályos TJSZ 1. számú melléklete határozza meg.

Térítési és szolgáltatási díjak 2023. augusztus 1. napjától:

  • Egyes képzési elemek (tantárgyak, kurzusok, stb.) leírása a képzés nyelvén, amennyiben nem található meg az Egyetem honlapján: 500 Ft / oldalanként.

 

Tantárgyi tematika igénylés menete:

A hitelesített tantárgyi tematikák kiadásának átlagos ügyintézési ideje 15 munkanap.

 

  1. A tantárgyi tematika igénylési lap kitöltése (letölthető formátumbanA tantárgyi tematika kiállításának feltétele az igénylési lap pontos kitöltése. Hiányosan, pontatlanul kitöltött igénylési lap alapján a kérést nem tudjuk teljesíteni!
  2. A kitöltött tantárgyi tematika igénylési lap leadása személyesen a KPVK Intézeti Titkárságon, (226-os iroda), vagy elektronikus úton való megküldése a kpvk.intezeti.titkarsag@pte.hu e- mail címre, vagy postai úton való megküldése a KPVK Intézeti Titkárság 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. címre.
  3. Az Intézeti Titkárság visszajelzése alapján, az oldalszámnak megfelelő összeg befizetése a Pécsi Tudományegyetem bankszámlaszámára.

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

PTE OKTATÁSI SZÁMLASZÁMA: 11731001-23135378

(IBAN: HU88117310012313537800000000, OTP BANK SWIFT AZONOSÍTÓ: OTPVHUHB)

Közlemény: igénylő neve, PTE KPVK, tematikaigénylés

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

4.A befizetési igazolás megküldés a kpvk.intezeti.titkarsag@pte.hu e- mail címre.

5. A hitelesített tantárgyi tematikák kiadása a befizetési igazolás megküldését követő 5 munkanapon belül, az igénylési lapon kért módon történik.