Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Műegyetemen a következő generáció mérnökeit, gazdasági és természettudományos szakembereit képezzük. Ezen szakmák esetében is igaz az, hogy a legmagasabb szinten való műveléshez elengedhetetlen a széles látókör. Ez nem csak extenzív értelemben fogható föl, azaz minél több pozitív tudás a világról, a különböző természet- és humántudományok vagy akár a művészetek területéről. Hanem intenzív értelemben is, amennyiben magát a gondolkodást, a tudományok mint olyan jellemzőit és mikéntjét, a folyamatok átfogó, egyes technikai kérdéseken túlmutató jellegét is képesek vagyunk felismerni.

Mindebben a filozófia művelése segíthet bennünket, és nem lehet véletlen, hogy világszerte egyre több mérnökjelölt tanul filozófiát is. Az önvezető autók tervezése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a mesterséges intelligencia kutatások által felvetett etikai és ismeretelméleti problémák messze túlmutatnak a szűken felfogott technikai vagy tervezési problémákon.

A Műegyetemen nyújtott filozófia képzés igyekszik megfelelni az új követelményeknek. Hallgatóink között minden évfolyamban akadhatnak olyanok, akik nem csak egyetemünkön kapott diplomájuk témájában, hanem a problémák átfogóbb megértésében és kezelésében, a szélesebben vett egyetemes emberi kultúra gazdagításában látják jövőjüket. Ennek támogatása, a szakmai fejlődés érdekében a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék együttműködik a Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskolájával.

A doktori iskolába bármilyen mesterfokú végzettséggel lehet jelentkezni, ráadásul az iskolának angol, német és francia nyelvű akkreditált képzése is van. A doktori iskola első két évében a nem filozófia végzettségűek részére online alapozó képzés folyik, heti egy vagy két alkalommal.

A tárgyak filozófiatörténet és kortárs filozófia. Félévente két-három szombati tanulmányi nap is van jelenléttel Pécsett és esetenként Budapesten. A második két évben egyéni kutatás és disszertáció írás történik, a témavezetővel folyamatos együttműködésben. A BME oktatói által témavezetett hallgatók a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszékén lehetőséget kaphatnak tanításra.

Az ösztöndíjak odaítélésében kizárólag a benyújtott szakmai dokumentáció és a program ígéretessége játszik szerepet.

A Filozófia és Tudománytörténet Tanszék Oktatóinak aktuális témakiírásai a PTE FDI kiírásai között találhatók a doktori.hu-n és a doktori iskola honlapján:
https://kpvk.pte.hu/hu/filozofia_doktori_iskola

Várjuk és támogatjuk jelentkezésüket.