EMISE+

Projekt bemutatása

 

Az EMISE+ projekt az EMISE program folyománya (LEONARDO Innovációtranszfer 2011-2013) ;

Az AROBASE és a partnerei, mindegyik terület (Magyarország, Olaszország és Spanyolország) igényeit figyelembe vételével, a következőket hajtották végre:

  • az AROBASE által átadott pedagógiai eszközöket alkalmazták
  • együttesen kidolgozták az „európai projektmenedzser a szociális és szolidáris gazdaságban” (az Országos Szakképesítési Jegyzékben az 1. szinten szereplő megnevezés) közös kompetencia-térképét, egy wiki-szótárt, oktatási anyagokat stb…
  • Franciaországban (AROBASE Központ) egy 15 hallgatóból álló pilot-csoporton kipróbálták egy közös képzés feltételeit
  • a szociális vállalkozási tevékenységről, mint a „növekedés mozgatóerejéről” kiadványokat készítettek és előadást tartottak 
  • együttgondolkodást kezdeményeztek a szociális vállalkozási tevékenység kiterjesztési stratégiájáról

 

Az EMISE+ ambíciója az, hogy hozzájáruljon a szociális vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos európai stratégiához.

Annak megmutatásáról lenne szó, hogy a szociális vállalkozás alapításának egyéni elgondolásai hogyan illeszkednek a társadalom átalakításának kollektív mozgalmába, és hogyan képeznek megoldást a szociálpolitikák válságára.

A vállalkozó milyen kulcskompetenciái nyilvánulnak meg? Léteznek-e a vállalkozásalapításnak kedvező kulturális sajátosságok?

 

Célunk annak megmutatása, hogy az egyéni vállalkozó alakján túl létezik egy kollektív szerveződési forma, amelyet a vállalkozói hálózat körül elő kell mozdítani.

 

Elgondolásunk két általános célkitűzés köré szerveződik:

1- Konkretizálni az Európai Képesítési Keretrendszert a szociális vállalkozó kulcskompetenciái körül

1.1-  Az AROBASE Rhône-Alpes kontrollcsoport alapján szétterjeszteni és kipróbálni 4 szociális vállalkozói csoport létrehozását, Magyarországon, Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban (Burgundiában).

1.2- Megvalósítani a képesítési átjárhatóságot az egyetemi képzés (Manager in Social Economic, Pécsi Egyetem) és a szakképzés (Európai projektmenedzser, AROBASE; és az olasz ill. spanyol partnerek képzése) között.

 

2- Az innováció és a kreativitás fejlesztését elősegíteni, megerősítve az országok közötti együttműködést az oktatás és a foglalkoztatás világa között

2.1 – A szociális vállalkozás tartóssá tételének és megerősítésének segítése egy gazdasági modell (például: az eszközök egymás közötti megosztása) és egy demokratikus szerveződési forma (szociális szövetkezet, conzorcium....) előtérbe helyezésével

2.2 – A szociális vállalkozási tevékenység kiterjesztésének feltételeiről összegyűjteni a meglévő elemeket és azokat közvetíteni. Nevezetesen ez azt jelentené, hogy megmutatjuk:

  • a társadalmi innováció és a társadalmi hasznosság a szociális vállalkozási tevékenység szervező tényezőit képezik
  • a közszféra és a civil társadalom közötti dinamika és húzóhatás az egyik kulcstényezője a szociális vállalkozási tevékenység tartós sikerének.

 


 

További információ »