„Én vagyok az Új!” – feleld: „A Régi jobb volt!” - Eszmetörténeti viták 1920 és 1938 között

Magyar Művészeti Akadémia – Művészeti és Módszertani Kutatóintézet

és

Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola

Budapest-Pécs, 2021. április 14.

 

 

„Én vagyok az Új!” – feleld: „A Régi jobb volt!”

Eszmetörténeti viták 1920 és 1938 között

 

Online konferencia

2021. április 19. 10h

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet és a Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola „Én vagyok az Új!” – feleld: „A Régi jobb volt!” – Eszmetörténeti viták 1920 és 1938 között címmel online műhelytalálkozót szervez, amelyre ezúton szeretettel hívjuk és várjuk a Filozófia Doktori Iskola hallgatóit és tanárait.

 

Moderátor:    Boros János

Program:       Alpaslan Ertüngealp: A zenei nyelv, avagy a zene és hermeneutika kapcsolata

Bólya Anna Mária: Bartók és a bolgár ritmus: egy jelenség kutatásának hatástörténeti vázlata, adalékok a nem befejezett értelmezéshez

Windhager Ákos: Magyar képek – A két világháború közötti konzervatív magyar zeneesztétika Bartók-képe

Gombos Péter: A két világháború közötti magyar szépirodalmi utópiák/disztópiák

Farkas Attila: A közgazdaság „bartóki modellje” – Jászay Antal elméleti munkássága

 

Az MS Teams programon keresztül az alábbi linkre kattintva lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ2OGQ2MWQtOWVmOS00OGMyLWI3ZWItZTg0YWIwOTRhOTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b9f3de70-513e-4235-81dd-6e616ab99f4e%22%2c%22Oid%22%3a%22d6913312-c83a-44b2-9d04-ec38421534dc%22%7d

 

Megtisztelő részvételetekre feltétlenül számítunk.

Kocsis Miklós igazgató MMA MMKI, egyetemi docens, PTE Filozófia Doktori Iskola

Boros János egyetemi tanár, PTE Filozófia Doktori Iskola