Derrida-előadások 2022

Dátum: 
2022. október 13. 10:00
Helyszín: 
PTE BTK Kari Tanácsterem + Ms Teams

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM – PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

UNIVERSITY OF PÉCS – PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY

PPKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet – Francia Kapcsolat Kutatócsoport

 PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék – Sensus-csoport

PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola – PTE Filozófiai Doktori Iskola

MTA PAB I. Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottság

 

Derrida-Lectures/Derrida-előadások 2022

In memoriam Jacques Derrida

 

 HOSPITALITÉ – HOSTILITÉ – HOSTIPITALITÉ

HOSPITALITY – HOSTILITY – HOSTIPITALITY

          VENDÉGSZERETET – ELLENSÉGESKEDÉS – VENDÉGSZERETETGYŰLÖLET

 

      Jacques DERRIDA: HOSPITALITÉ

    Volume I. Séminaires (1995-1996)

 

Speakers/Előadók

Fernanda BERNARDO (Universidade de Coimbra)

Maurizio FERRARIS (University of Turin), Francesca MANZARI et Joanny MOULIN (Université Aix-Marseille), Michel LISSE (University Catholic of Leuven), Giustino de MICHELE (Université Paris 8), Luigi TASSONI (University of Pécs),

György BELOVAI (University of Pécs), János BOROS (University of Pécs),

Kornélia DERES (Eötvös Loránd University), Lóránt KICSÁK (Eszterházy Károly Catholic University), Eszter HORVÁTH (Budapest Metropolitan University), Péter P. MÜLLER (University of Pécs), Nikolett PINTÉR-NÉMETH (University of Pécs), Míra PIGLER M.  (János Brenner College of Theology), Anikó RADVÁNSZKY (Pázmány Péter Catholic University), Róbert SMID (Eötvös Loránd University), Jolán ORBÁN (UP)

 

13th October 2022/2022 október 13. (csütörtök) PTE Pécs Ifjúság u. 6. Kari Tanácsterem

14th October 2022/2022 október 14. (péntek) PPKE Budapest, Mikszáth Kálmán Tér 1. Sophianum 112

 

 

 

PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék – Sensus-kutatócsoport

PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola, PTE Filozófiai Doktori Iskola

PAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, Irodalomelméleti Munkabizottság

PPKE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet – Francia Kapcsolat Kutatócsoport

 

    Derrida-Lectures/Derrida-előadások 2022

In memoriam Jacques Derrida

 

HOSPITALITÉ – HOSTILITÉ – HOSTIPITALITÉ

HOSPITALITY – HOSTILITY – HOSTIPITALITY

VENDÉGSZERETET – ELLENSÉGESKEDÉS – VENDÉGSZERETETGYŰLÖLET

 

Jacques DERRIDA: HOSPITALITÉ

Volume I. Séminaires (1995-1996)

 

13th October 2022 /2022. október 13. (csütörtök)

 

PTE BTK Kari Tanácsterem + Ms Teams

7624 Pécs Ifjúság u. 6.

 

PROGRAM

10.00-10.15      Opening remarks/Megnyitó: Krisztián BENE (Vice-doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de Pécs)

10.15-13.00      HOSPITALITÉ – EUROPE – APOCALYPSE – VENDÉGSZERETET – EURÓPA – APOKALIPSZIS

Chair/Elnök: Lóránt KICSÁK (Eszterházy Károly Catholic University)

10.15-10.45      Fernanda BERNARDO (Universidade de Coimbra):

                        L’Europe – l’arche de Noé de l’avenir ? Derrida, l’Europe et l’Hospitalité

                        Európa – a jövő Noé bárkája? Derrida, Európa, Vendégszeretet

10.45-11.00      Discussion/Vita

11.00-11.15       Coffee break/Kávészünet

11.15-13.00      HAUNTING – HOSPITALITY – APOCALYPSIS

                        KÍSÉRTÉS – VENDÉGSZERETET – APOKALIPSZIS

Chair/Elnök: Jolán ORBÁN (University of Pécs)

11.15-11.45       Francesca MANZARI (Université Aix-Marseille):

On the Haunting of Hospitality: Derrida with Benjamin

A vendégszeretet kísértéséről: Derrida Benjaminnal

11.45-12.15      Luigi TASSONI (University of Pécs):

                        Horror Mundi and Other Apocalypsies – Horror Mundi és más Apokalipszisek

12.15-12.45      Discussion/Vita

13.00-14.00     Lunch break/Ebédszünet

14.00-16.00     GUESTS – GHOSTS – HOSPITALITAS – FUTURE

VENDÉGEK – SZELLEMEK – HOSPITALITÁS – JÖVŐ

Chair/Elnök: Giustino de MICHELE (Université Paris 8)

14.00-14.30     Maurizio FERRARIS (University of Turin):

Guests and Ghosts – Vendégek és szellemek

14.30-15.00      János BOROS (University of Pécs):

                        Hospitalitas and Hostility – Kant and Derrida

                        Hospitalitás és ellenségeskedés – Kant és Derrida

15.00-15.30     György BELOVAI (University of Pécs):

Vien! – Serving the future: Derrida and Habermas

Vien! – Derrida és Habermas filozófiája a jövő szolgálatában

15.00-15.20     Discussion/Vita            

15.20-16.00      Coffee break/Kávészünet

16.00-18.00     FUTURE – HOSPITALITY – TRAP – GAME OF SHADOWS

                        JÖVŐ – VENDÉGSZERETET – CSAPDA – ÁRNYAK JÁTÉKA

Chair/Elnök: Jolán ORBÁN (University of Pécs)

16.00-16.30     Péter P. MÜLLER (University of Pécs)

Hospitality and the Dramaturgy of Occupation – Vendégszeretet és a megszállás dramaturgiája

16.30-17.00     Nóra SEDIÁNSZKY (University of Pécs):

                        Hospitality or a trap? Ulysses, Circe and Nausicca

                        Vendégszeretet vagy csapda? Odüsszeusz, Kirké, Nauszikaa

17.00-17.30      Nikolett NÉMETH (University of Pécs):

                        Dancing Words while Departing in Valère Novarina’s The Game of Shadows / 

Táncoló szavak távozás közben Valère Novarina, Az Árnyak játéka című darabjában.

17.30-17.50      Discussion/Vita

17.50-18.00     Closing Remarks: Jolán ORBÁN (University of Pécs)