Derrida írás-fordulata - Konferencia Orbán Jolán tiszteletére

Dátum: 
2022. február 05. 08:00 - 19:00
Helyszín: 
PTE BTK/TTK Kari Tanácsterem

Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola

 

Budapesti Corvinus Egyetem

University of Cambridge

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat BTK —

Irodalomtudományi Intézet

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Magyar Művészeti Akadémia —

Művészeti és Módszertani Kutatóintézet

Magyar Tudományos Akadémia —

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Pannon Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem —

Modern Irodadalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

Pécsi Tudományegyetem —

Kultúratudományi, Pedagógiai és Vidékfejlesztési Kar

Szegedi Tudományegyetem

 

Derrida írás-fordulata

Konferencia Orbán Jolán tiszteletére

 

 

PTE BTK/TTK Kari Tanácsterem

Pécs, Ifjúság u. 6.

 

Pécs, 2022. február 5

Program

 

Budapest Keleti Pu. - Pécs 7.53h-10.42h

 

8.00h Köszöntő — Boros János - Orbán Jolán találkozása Derridával

8.10h-8.30h Dergez-Rippl Dóra (PTE) - Derrida "sejtelmei" - mítosz és paradoxon

8.30h-8.50h Egri Petra (PTE) - Divatperformansz és dekonstrukció

8.50h-9.10h Házas Nikoletta (ELTE, PTE) - A fényképezéstől a fényírásig. A nyomhagyás mint egzisztenciál-etikai aktus

9.10h-9.30h Belovai György (PTE) - Orbán Jolán Derrida-értelmezése

9.30h-9.40h Diszkusszió, Szünet

9.40h-10.00h Zuh Deodáth (ELK) - Husserl, Derrida és a tudományos absztrakció a 20. század eszmetörténetében

10.00h-10.20h Kocsis László (PTE) - Az értelmetlenség felfedezése - Wittgenstein a filozófiáról

10.20h-10.40h Pete Krisztián (PTE) - Derrida és az Adott mítosza: Sellars-iánus értelmezés

10.40h-11.00h Diszkusszió, Szünet

11h-11.30h Kulcsár Szabó Ernő (MTA) - Hálózat – periféria - lateralizmus: Iránymozgások hermeneutika és dekonstrukció után

11.30h-11.40h Diszkusszió

11.40h-12.00h Radvánszky Anikó (PPKE) - "Aimance" A barátság fogalmáról és gyakorlatáról. J.D./O.J.

12.00h-12.20h Odorics Ferenc (SZE) - Isten félrenéz? - A dekonstrukció konstrukciós műveletei

12.20h-12.40h Bónus Tibor (ELTE) - Élő halál - gyász, hagyaték és túlélet József Attilánál

12.40h-13.00h Horváth Eszter (PPKE) - “Feltétel nélkül”

13.00h-13.40h Ebédszünet

13.40h-14.00h   Bókay Antal (PTE) - Derrida pszichoanalízisei

14.00h-14.20h Mekis D. János (PTE) -  „Nem betű a betű.” Pilinszky János Költemény című verse mint irodalmi dekonstrukció

14.20h-14.40h Kicsák Lóránt (EKKE) - A határtalan lélek határai

14.40h-14.50h Diszkusszió, szünet

14.50-15.10h Szécsi Gábor (PTE) - Technézis és technológiai determinizmus

15.10-15.30h Demeter Tamás (BCE) - A rekonstruált én?

15.30h-15.50h Kocsis Miklós (MMA MMKI, PTE) - A dekonstrukció szerepe a kortárs tudományelméletben – különös tekintettel a jogtudományra

15.50-16.10h András Ferenc (PE) - Hit és tudás - Jacques Derrida

16.10h-16.30h Diszkusszió

17.00h Paulus Étterem

 

Taxi Paulus étterem - Pécs Vasútállomás 19.00h-19.07h

Pécs-Budapest Keleti: 19.19h-22.05h

 

Orbán Jolán (Csíkszereda, 1962 február 7.) a Kolozsvári Egyetemen 1987-ben szerzett magyar-orosz szakos diplomát. 1988-89-ben a Zürichi Egyetemen, 1989-1990-ben a Párizsi Egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol Jacques Derrida előadásait hallgatta. 1990-ben a Boston College-ben folytatott tanulmányokat. 1990 óta tanít a Pécsi Tudományegyetemen. 1994-1995-ben az American Council of Learned Societies ösztöndíjával a Virginiai Egyetemen Richard Rorty-nál folytatott posztdoktori tanulmányokat. 1995-1996-ban Párizsban OTKA ösztöndíjasként az École des hautes études en sociales intézményében Jacques Derrida óráira járt. 1998-ban és 1999-ben Eötvös Ösztöndíjjal, 2014-ben DAAD Ösztöndíjjal a Ludwig Maximilian Universität-en folytat kutatásokat. Legismertebb könyve Derrida írás-fordulata (Pécs, Jelenkor, 1994). Negyvenkettő hazai és negyvenöt külföldi konferencián vett részt. Tizenkettő hazai és tizenhat külföldi egyetemen tartott előadást. A Pécsi Tudományegyetemen hét hazai és tizenhat nemzetközi konferenciát szervezett. Tizennyolc nemzetközi Jacques Derrida konferenciát szervezett Pécsett. Közel harminc OTDK, VMTDK, ETDK keretében díjazott, köztük tíz első díjas hallgatója van. Doktori témavezetettjeinek száma meghaladja a tizet. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola törzstagja, a Filozófia Doktori Iskola és a Pszichológia Doktori Iskola óraadója és témavezetője. Mestertanári kitüntetés (1999), Apáczai Csere János díj (2016). The Jacques Derrida Law and Culture Prize. International Chair of Philosophy, Universita di Torino (2019). Egyetemi tanár (2011). Gyermekei: Boros Dániel a Cambridge-i Egyetem,  Boros Mihály a Müncheni Zeneakadémia hallgatója.