Diplomaátadó ünnepség 2021

Dátum: 
2021. július 02. 10:00
Helyszín: 
PTE KPVK Illyés Gyula Aula

INFORMÁCIÓK A DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

 

alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben,

és szakirányú továbbképzésben végzett hallgatók részére

 

A PTE KPVK a 2020/2021. tanév I. és II. félévének vizsgaidőszakában sikeres záróvizsgát tett hallgatói számára – megfelelő biztonsági intézkedések mellett - diplomaátadó ünnepséget rendez, amelyen oklevelüket, illetve nyelvvizsga hiányában igazolásukat átvehetik.

 

FIGYELEM!

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében, a diplomaátadón - a szervezőkön kívül- kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt!

 

Időpont:

I.

2021. július 2. (péntek) 10 óra

 

II.

2021. július 2. (péntek) 14 óra

(beosztást a regisztrációt követően tudunk közölni)

 

Helyszín:

PTE KPVK Illyés Gyula Aula, Szekszárd, Rákóczi u. 1.

 

Az ünnepségen való megjelenés kizárólag egyetemi formaruhában (talárban) történhet. Az ünnepi ruhadarabokat az Egyetem valamennyi végzős hallgató számára térítés ellenében, kölcsönzéssel biztosítja. Az oklevélátadó ünnepség részvételi díja TVSZ 64. § (2) bekezdés alapján bruttó 3.500,- Ft.

Az ünnepségre jelentkezni 2021. június 14. és 2021. június 21. 16 óra között lehet. A jelentkezési határidő lejárt. 

Az ünnepségen csak az a hallgató vehet részt, aki regisztrált, befizette az oklevélátadó ünnepség részvételi díját!

 

Az oklevélátadó ünnepség részvételi díja Neptun tanulmányi rendszeren keresztül a regisztrációt követően kiírásra kerül, melyet a hallgató a saját Neptun webes felületéről kezdeményezett SimlePay bankkártyás fizetéssel rendezhet 2021. június 25-ig vagy történhet banki átutalással, ebben az esetben a befizetésről szóló igazolás megküldésének határideje a 2021. június 25. (kpvk.tanulmanyihivatal@pte.hu)

Bankszámlaszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 (kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem)

Közlemény: PST 300558 – A hallgató neve

 

Kérjük, az ünnepség kezdete előtt 2 órával jelenjen meg, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre az ünnepi formaruha átvételére, és felöltésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a talárok kiosztása érkezési sorrendben történik, az egyes méretek korlátozott számban állnak rendelkezésre! Az ünnepséget megelőzően főpróbát tartunk, melyen a megjelenés kötelező!

A formaruhát, illetve tartozékait a Kar épületéből kivinni TILOS, azok az ünnepség végeztével, anyagi felelősségvállalás terhe mellett, leltár szerint visszaszolgáltatandók!

 

Vendégek részére belépési felétételek:

Egy hallgató maximum 2 főt hívhat meg az ünnepségre!

A vendégek a campus épületébe a Rákóczi utcai főbejáraton keresztül érkezhetnek. A belépéskor a meghívott személyeknek igazolniuk szükséges, hogy a koronavírus ellen védett személyek, és rendelkezniük kell belépő kártyával.

A koronavírus elleni védettség igazolása a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti történhet:

  1. a Magyarország területén történt védőoltás tényének az igazolásával;
  2. védettségi igazolvánnyal;
  3. illetve applikációval.

A sorszámozott, darabonként 1 főre szóló belépő kártyákat az átadóra való regisztrációkor megadott címre a részvételi díj beérkezése után postázzuk, vagy a záróvizsga hetében átvehető a Tanulmányi Hivatalban.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat időben jelezzék, a Kar nem vállal felelősséget a Magyar Posta Zrt. nem, vagy késedelmes teljesítéséért. Hallgatóként kizárólag 2 kártya kerül postázásra és egy alkalommal.

A januárban végzett hallgatóink részére, -az ünnepségre való jelentkezés és befizetés beérkezését követően,- a Tanulmányi Hivatal elpostázza a belépő kártyákat.

A vendégek számára kizárólag állóhelyeket tudunk biztosítani.

 

Biztonsági intézkedések:

A Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendjére vonatkozó rektori és kancellári utasítás értelmében az Egyetem épületeit kizárólag az az egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket.

A Kar területén a 1,5 méter védőtávolság betartása és a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk viselése kötelező.

Az épületbe belépve kötelező a kézfertőtlenítő használta, mely a portán és az épület több pontján is elérhető.

 

Praktikus információk:

Kérjük, hogy az esemény ünnepélyességéhez méltó öltözetben jelenjen meg! Vegye figyelembe, hogy kb. lábszárközéptől a talár nem takar. Papucs-, torna- vagy edzőcipő viseletét kérjük mellőzni!

Az ünnepségen viselni nem kívánt utcai ruházatot (kabát, blézer, zakó, pulóver), egyéb csomagokat a talárba öltözés helyéül szolgáló teremben elhelyezheti, saját felelősségére. (A termet az ünnepség idején zárva tartjuk.)

Az ültetés szakok és névsor szerint történik, e kialakított sorrend szerint szólítják majd átvételhez a végzetteket, illetve ez alapján készítik elő az átadásra váró dokumentumokat. A kialakított sorrend megtartása közös érdek, ezért az ültetés megkezdése után az aula csak rendkívül indokolt esetben hagyható el, illetve ugyanezért kérjük, ne ekkor keressék meg máshol ülő csoporttársaikat, ismerőseiket.

ALUMNI: Az ünnepségen részt vevő hallgatók megkapják a PTE Alumni Iroda, illetve az Egyetem végzetteknek szóló magazinját és tájékoztatást az Alumni Szervezet (www.alumni.pte.hu) működéséről, szolgáltatásairól.

Dohányozni – a törvényi szabályozás értelmében – az egyetem területén, illetve annak 5 m-es körzetében tilos!

Az ünnepség teljes ideje alatt a fényképezés és mozgókép készítés kizárólag a nézőtérről engedélyezett, az ünnepség menetét zavarni, a hallgatók mozgását akadályozni nem szabad. A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül, melyek a résztvevők számára letölthetők lesznek. Az ünnepséget követően lesz mód egymás fotózására, hozzátartozókkal közös kép készítésére.

 

A diplomaátadó ünnepségre tisztelettel várjuk Önöket és vendégeiket!

A diplomaátadó ünnepség kapcsán történő adatkezelésekről szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el.

 

Azok a hallgatók, akik nem vesznek részt az ünnepségen, oklevelük átvételével kapcsolatban 2021. július 5-e után egyeztethetnek a Tanulmányi Hivatal kollégáival a kpvk.tanulmanyihivatal@pte.hu címen.