Dodeka-komplex kiállítás megnyitó

Dátum: 
2021. szeptember 08. 17:00
Helyszín: 
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Dodeka-komplex

Orosz Klára kiállítása

 

helyszín: PTE KPVK UNIVERSITAS Galéria, Szekszárd, Rákóczi u. 1.

megnyitó: 2021. szeptember 8.-án, szerdán, 17.00-órától

megnyitja: Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán és Varga Rita képzőművész, a kiállítás kurátora

kiállítás megtekinthető: 2021. szeptember 24.-ig, H-P 10:00-18:00-óráig

 

Orosz Klára a PTE Művészeti Karán szobrászművészként végzett és doktorált. Huszonöt éve él és alkot Pécsett, viszont több szál is Szegedhez köti – ott született, művészeti előtanulmányait is ott kezdte –, jelenleg pedig a Szegedi Tudományegyetem Rajz- Művészettörténet tanszék docense. Rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi kiállításokon, művésztelepeken.

Művészetét a tér és annak kiterjesztése, élményként való megélése jellemzi. Munkái nagyméretű szobrok és installációk – általában funkcionális és szobrászati elemeket tartalmazó rendszerek, melyek a vizualitás és a különböző téri élmények megtapasztalására, a művek és a befogadó közti éles határvonal feloldására

helyezik a hangsúlyt és interaktív közeggé alakítják át a galéria terét.

 

Közel hat éve foglalkozik a szabályos platóni testek újra értelmezésével és azok szobrászati interpretálásával. Orosz Klára munkái a jelenkor művészeti nyelvén kontextualizálják, értelmezik, modellezik és újra összekötik a több évezredes eltérő diszciplínákat.

Jelen kiállítás fókuszában ismételten a dodekaéder, ötszög oldalú szabályos test áll. Platón az öt szabályos test közül négynek az őselemeket feleltette meg, az ötödikről, a dodekaéderről homályosan nyilatkozott Timaiosz című munkájában. Arisztotelész később ezt az ötödik elemet az éterrel azonosította, azzal az anyaggal ami szerinte az égi szférákat alkotja.

Az alkotó az objektek sokszorosításával, százötven dodekaéderből álló struktúrával tölti be a galériát, melynek tereiben különböző térbeli moduláris egységek jönnek létre. Légies könnyedséggel terjeszti szét ezen “buborékjait”, melynek építésébe és alakításába a közönséget is bevonja. A modulokból kisebb és nagyobb elemcsoportok rendszerét hozza létre, amelyek néhol feltorlódnak, besűrűsödnek, valahol teljesen betöltik a teret, máshol pedig reduktívabb módon jelennek meg.

E rendszerek aktuális összeállásai különböző metafizikai képletekre reflektálnak, mint például a makro- és mikrokozmosz viszonya, a fent és lent, a kint és bent térbeli pozícióink. Az alkotó az objekteken keresztül kalauzolja el a nézőt egy olyan rendszerbe, melynek segítségével megtapasztalhatók e relációk.

 

ARTIST STATEMENT

Képzőművészeti tevékenységem a „hagyományosnak” tekinthető térplasztikákból kiindulva egyre inkább az installáció műfaja felé orientálódott. A plasztikák léptékének növelése alkalmat ad a nézőnek, hogy fizikálisan belekerülve a tárgyaimba, kipróbálhassák azokat. Az installációkban a szobrászati elemeket gyakran többféle műfaj (fotó, videó) kombinációjával alkalmazom. Hangsúlyos szerepet tölt be a nézők részvétele, amely a művek lényeges elemévé vált. Munkáimra jellemző, hogy interaktív közeggé alakítják át a galéria terét. A befogadó nem kizárólag csak a megszokott módon szemléli az alkotásokat, hanem használni kezdi a tárgyakat és az őket körülvevő teret. A közönséget bevonva szándékom, hogy interakcióba, közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a művekkel, feloldva ezzel a néző és a résztvevő közti éles határvonalat.