Filozófiai komparatisztika: Az etika nagy paradigmái Arisztotelész és Kant

Dátum: 
2022. december 02. 10:00
Helyszín: 
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b

 

PTE Filozófia Doktori Iskola

Konferencia

Pécs, 2022. december 2.

 

Filozófiai komparatisztika: Az etika nagy paradigmái Arisztotelész és Kant

 

10.30h Köszöntő Boros János, Garai Zsolt

 

10h45-11h00

Garai Zsolt, Arisztotelész etikája

 

11h00-11h15

Rippl Dóra, Arisztotelész nehezen programozható - Mesterséges intelligencia és az érzelmek

 

11h15-11h30

Kis-Pongrácz Tamás, Értelmes lélekrész és az ember sajátos munkája

 

11h30-11h45

Bálint Botond, Lokális etika

 

11h45-12h00

Szünet

 

12h00-12h15

Schmidt László, Az arisztotelészi etika jogi aspektusa

 

12h15h-12h30

Csonka Liberta, "Nem szabad tűrnie, hogy a természet mintegy pórázon vezesse”. A természet fogalmának vizsgálata Arisztotelész és Immanuel Kant filozófiájában

 

12h30-12h45

Halász László, Nikolai Hartmann etikája (Hartmann = Arisztotelész + Kant)

 

12h45-13h00

Miklovicz Attila Nikomakhoszi Etika 1139a és A gyakorlati ész kritikája 4-6. §. Összehasonlító elemzés

 

13h00-13h15

Végh László, Ergon és Parergon - Miféle vétek (hamartia) az építmények ékítése?

Adolf Loos hírhedt, a XX. századi modern építészetnek irányt adó „Ornament und Verbrechen” (1908) című  írásának (esztétikába hajló) etikai olvasata

 

13h15h-13h45

Szünet

 

13h45h-14h00

Nagy Attila, Színek, temperemtumok gondolat-szerelmek

 

14h00-14h15

Gärtner Péter, Az isteni gyönyör Arisztotelész etikájában

 

14h15-14h30

Szilágyi Tamás, Az innováció fogalmának értelmezése és kritikája Arisztotelész munkáiban

 

14h30-14h45

Bialko László, Gergő Az arisztotelészi és a buddhista etika kapcsolódási pontjai és összehasonlításának problémái

 

14h45-15h00

Kékesi Balázs, A prediktív elme teóriájának kanti gyökereiről

 

 

15h00-15h15

Szünet

 

15h15-15h30

Tóth Tamás, Arisztotelész és az ösztönös cselekedetek

 

15h30-15h45

Marcell Sebestyén, Arisztotelész a nevelésről

 

15h45-16h00

András Ferenc, A jövő igazsága

 

16h00-16h15

Orbán Jolán, Dekonstrukció és etika

 

 

16h15-16h30

Szünet

 

16h30-16h45

Wenyang Liu, A comparison between Confucian and Aristotelian Ethics

 

16h45-17h00

Thomas Fluri, Reading of the Nicomachean Ethics

 

17h00

Boros János, Arisztotelész és Kant — Összegzés

 

 

A konferencia diszkusszióiban részt vesznek

Demeter Tamás, Kocsis László, Laki Beáta, Major Tünde Kármen, Pete Krisztián, Tuboly Ádám Tamás, Varga Éva

 

Kontaktus:

Boros János és Garai Zsolt

 

 

A konferencia támogatói

Garai Zsolt kooperatív doktori program

2020-2.2.2 - ED - 2020 - 00107sz. NKFIH Környezetfilozófia, Bioetika, Zöld Filozófia Kutatócsoport