A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a szociálpedagógiában

Dátum: 
2021. november 18. 08:30 - 15:00
Helyszín: 
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

               A Pécsi Tudományegyetem KPVK KTTI Szociális Tanulmányok Tanszéke 

tisztelettel meghívja

a

KÉPZÉS ÉS KUTATÁS 2

A HÁTRÁNYKEZELÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE A SZOCIÁLPEDAGÓGIÁBAN

címmel rendezett nemzetközi konferenciára

amely

a SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 2021. évi programjaihoz kapcsolódóan

a ROMA-NEMZ-PED-21-0004 számú Roma nemzetiségi pedagógusképzés fejlesztése a PTE KPVK-n című pályázat támogatásával valósul meg

 

Időpont: 2021. november 18. (csütörtök)

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi és Pedagógusképző Kar „A” Campus (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

 

PROGRAM

8.30-9.00 Regisztráció

9.00-9.20  Köszöntő

Szociális Munka Napja 2021 - a TMGYK IV. számú Hőgyészi Gyermekotthon gyermekeinek műsora

Prof. Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja

Prof. Dr. hab. Nagy Janka Teodóra PhD tanszékvezető egyetemi tanár, szakfelelős (PTE KPVK KTTI Szociális Tanulmányok Tanszék)

 

1. szekció: HÁTRÁNY- ÉS HÁTRÁNYKEZELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN

Elnök: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár

9.20-9.40 Társadalmi egyenlőtlenség, hátránykezelés a köznevelési intézményekben

Dr. Brachinger Tamás PhD adjunktus (PTE KPVK KTTI Szociális Tanulmányok Tanszék), Szekszárd

9.40-9.55 Az iskolai hátránykezelés történeti és jelen idejű tapasztalatai a Vajdaságban 

Sárcsevity Hajdú Bea szociális munkás, szociálpolitikus, Szabadka (Vajdaság, Szerbia) – Dr. Varga István PhD adjunktus (PTE KPVK KTTI, Szociális Tanulmányok Tanszék), Szekszárd

9.55-10.10 A köznevelési intézmények hátránykezelésének tapasztalatai a pártfogó felügyelet oldaláról

Matla Gabriella pártfogó felügyelő és mediátor (Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály)

10.10-10.35 Korreferátumok

Kiss Zsoltné, Szabó Kinga, Szabóné Tóth Rita Márta (Szociálpedagógia MA, 2. szemeszter, PTE KVPK)

10.35-11.05 Hozzászólások

 

11.05-11.20 Szünet, büfé

 

2.szekció: A SZOCIÁLPEDAGÓGIA SPECIÁLIS SZÍNTEREI: A TANODÁK

Elnök: Dr. Bognár Szabina PhD adjunktus

11.20-11.40 Az Igazgyöngy Alapítvány Toldi Tanodája: jó gyakorlatok és kihívások a tanodák mindennapjaiban

Lencse Máté tanodavezető, Igazgyöngy Alapítvány

11.40-11.55 A tanodák, mint szociálpedagógiai színterek: szociokulturális hátrányok és hátránykezelési lehetőségek

Farkas Éva tudományos segédmunkatárs (PTE KPVK KTTI Szociális Tanulmányok Tanszék, Szekszárd

11.55-12.10 A roma entitás társadalmi integrációs kérdései a tanodaprojekt tapasztalatai alapján

Dr. Gyurok János PhD adjunktus (PTE KPVK KTTI, Szociális Tanulmányok Tanszék), Szekszárd, a Kisebbségkutatóközpont (PTE KPVK) vezetője

12.10-12.40 Korreferátumok

Ezer-Ferenc Veronika, Nagyné Messinger Tímea, Szabó Kinga (Szociálpedagógia MA, 2. szemeszter, PTE KVPK)

12.40-13.00 Hozzászólások

 

13.00-13.30 Ebédszünet

 

3.szekció :SZOCIÁLPEDAGÓGIA – ÉLŐ FOLYÓIRAT BEMUTATÓ

Elnök: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár

13.30-13.50 A Szociálpedagógia folyóirat

Dr. Csürkéné Dr. Mándi Nikoletta, tanszékvezető főiskolai tanár (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Hittudományi, Társadalomtudományi és Romológiai tanszék), Vác

13.50-14.05 A szociális munka és a szociálpedagógia közös színterei a Szociálpedagógia folyóiratban

Dr. Varga István PhD adjunktus (PTE KPVK KTTI, Szociális Tanulmányok Tanszék), Szekszárd

14.05-14.20 A tematikus szám, mint innovációs értelmezési modell-lehetőség: a hátránykezelés aktuális kérdései a Szociálpedagógia folyóirat publikációiban

Prof. Dr. hab. Nagy Janka Teodóra PhD tanszékvezető egyetemi tanár, szakfelelős (PTE KPVK KTTI Szociális Tanulmányok Tanszék), Szekszárd

14.20-14.50 Hozzászólások

 

14.50-15.00 A konferencia zárása

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár

 

*                

A konferencia felkért szakmai hozzászólói:

Dr. Bíró Violetta PhD adjunktus, pszichológus (PTE KPVK IGYPI)

Kálóczi Andrea addiktológiai konzultáns, szupervízor, RÉV intézményvezető

Király Gabriella klinikai szakpszichológus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, a PTE KPVK oktatója,

Somogyi Zoltánné Tolnai Krisztina a TMGYK IV. sz. Hőgyészi Gyermekotthon vezetője

Tancz Tünde pedagógus, mesteroktató, mb.szakmai helyettes, Szekszárdi Tankerületi Központ

Dr. Tubáné Árpási Kitti szakmai vezető, Paksi Gyermekjóléti Központ

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

(A konferencia jelenléti, amennyiben a járványhelyzet alakulása miatt csak online megvalósulásra lesz lehetőség, arra külön értesítés után a Microsoft TEAMS rendszerén keresztül kerül sor.

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz)