A Vidékfejlesztési Intézet nyílt napja

Dátum: 
2021. december 21. 18:00
Helyszín: 
Teams

A PTE KPVK Vidékfejlesztési Intézete online nyílt napot tart az intézethez tartozó szakokról, azok felvételi követelményeiről, ösztöndíj-lehetőségekről, hallgatói életről.
Minden képzésünkön államilag támogatott helyeket is kínálunk nappali és levelező munkarendben egyaránt!

Az alábbi szakokhoz középszintű érettségi is elegendő a bejutáshoz:
Szakoktató BSc (képzési terület: pedagógia) – 6 féléves képzés
Tervezett specializációk:
· agrár (élelmiszeripar, mezőgazdaság, erdészet és vadgazdálkodás, agrár gépész, kertészet és parképítés, földmérés)
· üzleti (közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment, ügyvitel, turizmus-vendéglátás, kereskedelem)
· szolgáltatási (kereskedelem, kreatív, rendészet és közszolgálat, sport, szépészet, optika, szociális)
Szőlész-borász mérnökasszisztens FOKSZ (képzési terület: agrár) 3+1 félév
Mezőgazdasági FOKSZ (képzési terület: agrár) 3+1 félév
Gyártászervező FOKSZ: Új képzés a média és a filmezés területén! (képzési terület: művészet) 3+1 félév

Emelt szintű érettségihez kötött képzéseink:
Vidékfejlesztési agrármérnök BSc (képzési terület: agrár) – 7 féléve képzés
Szőlész-borász BSc (TTK-val közös szak) (képzési terület: agrár) – 7 féléves képzés

A tájékoztatón való részvételhez regisztrációra nincs szükség! A tájékoztató linkje: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjEzYWE0MTItYTdlN...