Felvételi információk

A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

A doktori iskola vezetője: Dr. Boros János egyetemi tanár

Titkárság: Haffner-Kiss Alexandra
Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. / 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b
Telefon: 74/528-300/1111
E-mail:  haffner-kiss.alexandra@pte.hu
Honlap: https://kpvk.pte.hu/hu

PÓTFELVÉTELI A 2024. SZEPTEMBERBEN INDULÓ SZEMESZTERRE

A jelentkezési határidő: 2024. augusztus 21.

 

JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A jelentkezési felület ide kattintva érhető el

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft

A felvételi eljárás díját kérjük, hogy a következő számlaszámra szíveskedjen elutalni:

 • 11731001-23135378 (OTP Bank)
 • Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem
 • A közlemény rovatba feltétlenül írja be: „140071  munkaszámra felvételi díj” (és annak a nevét, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése)

A jelentkezési határidő: 2024. augusztus 21.

 

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: önéletrajz, egyetemi oklevél másolata, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem kötelező), kutatási terv (2-3. oldal), befizetésről szóló bizonylat.

Filozófia Doktori Iskola Szabályzata 

 

Felvételi és képzés

 A felvételi vizsga ideje: 2024. szeptember

A felvételi döntés ideje: 2024. szeptember

A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga megszervezésének elveit, követelményeit az Országos Doktori Tanács határozata, egyetemi, kari és doktori iskolai szabályzatok tartalmazzák.

 

VÁRHATÓ KERETSZÁM

15 fő

 

AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Juttatások, költségtérítéssel kapcsolatos információk: az önköltséges képzés díja a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 4,5-szerese

 

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK

A Filozófia Doktori Iskola a Pécsi Tudományegyetem önálló, diszciplináris doktori iskolája.

A Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola (a továbbiakban Iskola) célja, hogy biztosítsa a filozófia magas szintű elsajátítását és filozófiai kutatókat, tanárokat és filozófiai felkészültséggel rendelkező értelmiségieket képezzen. Az Iskola hozzá kíván járulni a magyarországi filozófiai műveltség fejlesztéséhez. Az Iskola tanárai sajátos feladatuknak tekintik, hogy korunk tudományos, kulturális és politikai kérdéseit is elemezzék és e területek nagyobb kérdéseihez és folyamataihoz hozzászóljanak. Az Iskola fő témája az újkori és kortárs filozófia.

Az Iskola átfogó egyetemi-kutatói képzést nyújt a filozófiatörténet és a kortárs filozófia tárgykörben, miközben az európai kontinens és az angolszász világ gondolkodásmódját is közvetíti. A kontinentális filozófiából átveszi azt az álláspontot, hogy a filozófiai problémák bizonyos történeti és kulturális kontextusokban keletkeznek és ennek megfelelően mindig feltételezik az értelmezést, a hermeneutikát, továbbá azt a felfogást, hogy a filozófia az ember szabad önalkotásának tevékenysége és közege lehet. Az angolszász hagyományból azt a nézetet teszi sajátjává, hogy a filozófia probléma orientált tudomány, amely olyan analitikus és érvelő képességeket közvetít, melyeknek minden értelmiségi szakmában jelentősége van. Az Iskola olyan professzionális filozófusokat képez, akik miközben járatosak a gondolkodás történetében, képesek tudásukat a kortárs problémákra és kérdésfeltevésekre alkalmazni. Az Iskola felkészít az önálló kutatómunkára, összefogott, tervezett és a hallgatók munkáját messzemenően segítő tanulmányi- és vizsgastruktúrát nyújt, amely révén a harmadik év végére lehetségessé válik a doktori disszertáció benyújtása és megvédése. Az Iskola külföldi doktori tanulmányokat elfogad, melyek egyedi elismerését a hallgató írásban kérvényezheti az Iskolától.

Az Iskola hallgatójától elvárt, hogy az általa választott szakterülethez tartozó forrásokat és szakirodalmat idegen nyelven (általában angol, német, olasz vagy francia) olvassa és legalább egy idegen nyelven előadó-, diszkusszióképes legyen és anyanyelvi lektor segítségével tanulmányt tudjon írni. A doktori dolgozatban felhasznált forrásszövegeket eredeti nyelven kell olvasni, tehát ha a dolgozat például Immanuel Kant filozófiájáról szól, akkor a filozófus szövegeit eredeti német nyelven kell feldolgozni. Az Iskola külföldiek előtt is nyitva áll, programja elvégezhető angol, német vagy francia nyelven is. Az Iskola hangsúlyt fektet a legújabb kommunikációs technikák (pl. internet) felhasználására és filozófiai vizsgálatára.

 

A Doktori Iskola kutatási témái (zárójelben a témavezető):

 

 1. Újkori Filozófiatörténet, Ismeretelmélet, Etika (Boros János)
 2. Kultúrafilozófia, Kultúraelmélet és Kommunikációs Nyelvfilozófia (Szécsi Gábor)
 3. Jogfilozófia (Andrássy György)
 4. Jogfilozófia, Társadalomfilozófia​ (Nagy Janka Teodóra)
 5. Neurofilozófia (Sik Attila)
 6. Gazdaságfilozófia (Nemeskéri Zsolt)
 7. Nevelésfilozófia (Bús Imre)
 8. Irodalomfilozófia, Dekonstrukció (Orbán Jolán)
 9. Pszichológia- és Magatartástudomány-filozófia (Csathó Árpád)
 10. Cselekvésfilozófia (Szolcsányi Tibor)
 11. Metafizika, ismeretelmélet (Kocsis László)
 12. Analitikus nyelvfilozófia (Pete Krisztián)
 13. Tudományfilozófia (Tuboly Ádám)
 14. Esztétika (Dergez-Rippl Dóra)

 

A részletes programleírások ITT érhetők el.