Gyermekirodalmi és gyermekkönyv-kultúra Kutatócsoport

Alapítás

 A kutatócsoport 2012-ben jött létre. Megalapítását az a szükséglet szorgalmazta, hogy a gyermekirodalom Magyarországon nem rendelkezik kellő kutatási infrastruktúrával, elismertséggel. Míg Európa más országaiban egyetemi intézet (Frankfurt am Main) , gyermekirodalmi olvasáskutatási központ (Bécs), gyermekkönyv kutató intézet (Zürich) működik, nálunk az irodalom e fontos szegmense az irodalomtudomány, az irodalomtanítás mostoha gyermeke. Az alapításkor megfogalmazódott az az igény, hogy az egyes magyar felsőoktatási intézményekben dolgozó szakemberek közreműködésével jöjjön létre egy hálózat, amely összefogja az egyes kutatásokat, közös pályázatokat, projekteket generál és lehetőség szerint bekapcsolódik a nemzetközi kutatási tevékenységekbe. A kutatás nemzetközi relációi akkor váltak realitássá, amikor 2014-ben Prof.Hans-Heino Ewers, a frankfurti Gyermekkönyv-kutató Intézet igazgatója csatlakozott csoportunkhoz.

 

Célkitűzések

 A kutatócsoport alapvető célkitűzésként fogalmazta meg, hogy a gyermek- és ifjúsági irodalmat pozícionálja  az irodalom szférájában, az irodalomtudományban és az irodalmi közbeszédben. Elismertségét azáltal kívánja növelni, hogy a gyermekirodalmi alkotások recepciója korszerű és adekvát tudományos, kritikai apparátus segítségével jelenjen meg az olvasási kultúrában és az olvasók között. Ugyancsak fontos célkitűzés a  mai generációk olvasási kultúrájának tanulmányozása a mai irodalomszociológia módszereivel, adekvát olvasási stratégiák feltárása az alapvetően vizuális-  és tömegkultúrán nevelkedő fiatal olvasók számára. Értelmezni és elemezni kívánjuk a gyermekirodalom hagyományos műfajait és beszédmódjait, illetetve azok változását. Jelentősen átalakult a gyermekirodalom szerzőinek és befogadóinak közössége, ezek kölcsönhatását ugyancsak vizsgálni kívánjuk. Nem mondhatunk le arról a kutatási aspektusról sem, amely európai dimenzióban értelmezi posztmodern korunk gyermekkultúrájának irodalmi projekcióit, illetve az Európa más országaiban íródó  és a magyarországi művek között létrejövő interferenciákat tanulmányozza. 

 

A kutatócsoport vezetői

2021.10.01-ig Prof. Dr. Horváth Béla MTA doktora (elnök)

2021.10.01-től Dr. Fekete Richárd egyetemi adjunktus (elnök)

Prof. Hans-Heino Ewers (társelnök)

 

Kutatási témák:

  • Gyermekirodalom és kánon
  • A modernitás történetének gyermekirodalma
  • Olvasás-kultúra és a Z generáció
  • Játékosítás és játék alapú tanulás (Game Based Learning, GBL)
  • A gyermekkönyvek a gyermekkultúra részei
  • A gyermekvers mai műfajai és beszédmódjai
  • A gyermekirodalom mai műfajai

 

A kutatócsoport tagjai

Prof. Dr. Horváth Béla  MTA doktora

Gyermekirodalom és kritika

Prof. Dr. Hans-Heino Ewers

(Goethe Universität Frankfurt am Main)

Gyermek-és ifjúsági irodalom a modern korban

Dr. Dergez-Rippl Dóra egyetemi adjunktus (elnök)

Dr. habil Boronkai Dóra egyetemi docens

A játék alapú tanulás alkalmazása a gyermek- és ifjúsági irodalom oktatásában

Dr. Fekete Richárd egyetemi adjunktus

Meseregények a gyermek- és ifjúsági irodalomban -  tanító szakos hallgatóknak

Dr. Petres Csizmadia Gabriella egyetemi adjunktus

(Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra)

A kortárs gyermekirodalom tendenciái

Varga Rita egyetemi tanársegéd

Illusztrációk a gyermekirodalomban óvodapedagógus szakos hallgatóknak

Tancz Tünde mesteroktató

Képeskönyvek a gyermekirodalom oktatásában óvodapedagógus szakos hallgatóknak

 

Projektek

2017-ben az EFOP 3.4.3 projekt keretében a kutatócsoport eredményesen pályázott támogatásra tudományos publikációk, tananyagok megírására, valamint nemzetközi work shopokban való részvételre. Célunk, hogy hazai és a határainkon kívüli magyar nyelvű felsőoktatási intézményekkel (Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra, Partium Egyetem Nagyvárad, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka) olyan networkot alakítsunk ki, amely révén a gyermekirodalmi kutatások disszeminációja lehetővé válik, továbbá élő személyes kapcsolat jön létre a jelenleg az irodalomtudomány határterületén dolgozó oktatók, kutatók között.

 

Konferenciák:

2018. április 18. Szekszárd PTE KPVK

2018. november 30. Dunaszerdahely (Szlovákia) Katedra Napok

 

A kutatócsoport elérhetősége

7100 Szekszárd Rákóczi u.1.
+3674528300
rippl.dora@pte.hu
www.kpvk.pte.hu