Gyógypedagógia alapszak logopédia szakirány előzetes képességfelmérése, az első évfolyam második félévében

Logopédiai szakirány előszűrése

Logopédiai alkalmasság vizsgálat során a hallgató beszéd és nyelvi képességének szűrése történik. A felmérés célja a jelentkező beszéd- és nyelvi állapot pályaalkalmasságának megállapítása. A beszéd vizsgálata elsősorban a jelentkező mintaadó, tiszta artikulációs képességét méri, a nyelvi képesség felmérése az írott nyelvi kompetencia színvonalát szűri. A vizsgálat a Logopédia szakirány vezető oktatói irányításával történik.

 

A beszéd és nyelvi képesség vizsgálatának szakaszai:

 1. Beszéd és artikulációs képesség felmérése
 • A vizsgálat során a jelölt beszéd alkalmasságának színvonalát egy prózai szöveg felolvasásával, illetve spontán beszélgetés keretében zajló megfigyeléssel dönti el a bizottság. A prózai szöveg a jelölt saját választása, amelyet az alkalmassági vizsgára magával hoz. A szöveg terjedelme legfeljebb egy gépelt A/4 méretű.
 • A logopédia szakterületre vonatkozó alkalmasság a következő szempontok értékelésével történik:
  • beszédlégzés, illetve a levegőbeosztás képessége
  • hangadás jellemzői
  • tiszta artikuláció
  • beszédritmus
  • felolvasás kifejező, értelmező minősége
  • spontán szövegalkotó képesség
 • A beszéd alkalmasság eredménye a vizsga napján kihirdetésre kerül. A felmérés szempontjai a Logopédiai alkalmasság felmérő lapon megtekinthető és a Kar honlapján elérhető.
 • A beszéd-, és artikulációs képesség, illetve a helyes beszédlégzésre való felkészülés ajánlott irodalma:
  • Montágh Imre (2016). Tiszta beszéd. Holnap Kiadó, Budapest. ISBN: 9789633490457

 

 1. Írott nyelvi képesség felmérése
 • A vizsgálat során a jelölt helyírás-, és szókincsvizsgálata a bizottság által szerkesztett feladatlap megírásával történik. A teszt megírása során a hallgatónak ügyelnie kell olvasható írásképre, továbbá felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy az átjavított választ a bizottság nem értékeli és nem fogadja el. A helyesírási szűrésen való megfelelés feltétele, a kritikus ponthatár elérése. A tesztlapon nyújtott teljesítményt a bizottság A magyar helyesírás szabályai. Új magyar helyesírás – 12. kiadás. (Akadémia Kiadó Zrt. Budapest, 2015) alapján értékeli.
 • A felmérés a meghirdetett időpontban csoportosan, meghatározott idői keretben (20 perc) történik.
 • A teszt kijavítása és az eredmények közlése megközelítően egy hét időintervallumban történik
 • Az írásbeli készség felmérésére való felkészülés ajánlott irodalma:
 • A magyar helyesírás szabályai. Új magyar helyesírás – 12. kiadás. (2015). Akadémia Kiadó Zrt. Budapest. ISBN: 9789630596312
 • Cs. Nagy Lajos. (2016). Helyesírási gyakorlókönyv A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához. Trezor Könyvkiadó, Budapest.
 • Magyar helyesírási szótár A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása szerint. (2017). Akadémia Kiadó Zrt. Budapest
 • Fercsik Erzsébet (2016). Helyesírási munkafüzet – Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
 • www.helyesiras.mta.hu

 

 1. Esztétikai paraméterek szűrése
 • A pályaalkalmasság további feltétele, hogy egyes esztétikai szempontok érvénysüljenek. A felmérés során alapvető rendellenességek kizáró tényezőként szerepelnek, mint:
  • fogállományi és fogsorzáródási rendellenességek
  • aszimmetrikus arc, aszimmetrikus arc- és ajakmozgások

 

 1. Egyéb feltételek szűrése
 • A beszéd felmérése során kizáró tényezők között szerepel
 • beszéd ritmusának zavarai: dadogó, akadozó kifejezésmód, gyors és/vagy nehezen érthető beszéd
 • beszédhangok eltérő, vagy hibás ejtése
 • rekedtség, erőtlen hangzású és orrhangzós beszéd
 • További kritérium az egészséges érzékszervi működés, pl. ép hallás, látás (enyhe fokú korrigált – szemüveges látás nem kizáró tényező)

 

Alkalmassági vizsga kiegészítő információi

 • A jelentkezők a beszédállapotuk szintjéről visszajelzést kapnak a bizottságtól. Amennyiben az alkalmatlanság megállapításra kerül a bizottság javaslatot tesz a célzott korrekció lehetőségére. Ez alapján a megfelelő logopédiai, fogászati, vagy foniátriai megsegítés után a hallgató újra kérelmezheti a következő évi szakirány-választás alkalmassági vizsgára való jelentkezését.
 • Az alkalmasság feltétele, hogy mindkét részvizsgán a jelentkező eleget tegyen az elvárt követelményeknek. A jelentkezők teljesítményét a bizottság számszerűen értékeli, amely egyben rangsort jelent a felvételt kérelmezők számára.
 • Az alkalmassági vizsga értékelése

 

elérhető beszédalkalmassági vizsgapont: 50 pont, minimum kritérium: 40 pont

elérhető helyesírási alkalmassági vizsgapont: 30 pont, minimum kritérium: 20 pont

maximálisan elérhető alkalmassági vizsgapont: 80 pont, minimum kritérium: 60 pont

 

 • Az alkalmassági vizsga megfelelése és felmérés alapján megszületett döntés kihirdetése a vizsga napjától számított egy héten belül megtörténik.

 

Alkalmassági vizsga lebonyolítása

 • A felmérés időpontja az alapképzés első évfolyamának második félévében történik.
 • A hiányzás csakis igazolt (orvosi, hatósági) távolléttel fogadható el, azonban a második, pótvizsga kiírása után tovább nem halasztható. A hallgató köteles 8 napon belül az igazolását a bizottság számára bemutatni. Új alkalmassági vizsga lehetősége a következő évi szakirány-választási időszakban lehetséges.
 • A bizottság elutasító́ döntése ellen a hallgató́ fellebbezéssel élhet, a döntés kihirdetésétől számított 15 munkanapon belül.