Nemzetiségi Óvodapedagógus Képzési Ösztöndíj Program

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar óvodapedagógus német nemzetiségi szakirány képzésére felvételt nyert hallgatókat (Ösztöndíjas) a Német Önkormányzat (Támogató) nappali tagozaton havi 60.000 Ft, levelező tagozaton pedig havi 40.000 Ft ösztöndíjban részesíti. Az összeg a tanulmányait megkezdő hallgatóknak automatikusan jár, és munkába állást követően is járni fog.

 

Az Ösztöndíjas támogatása a Támogató által lebonyolított Nemzetiségi Óvodapedagógus Képzési Ösztöndíj Program Okirat által szabályozott keretei között történik.

 

Az ösztöndíj folyósításának célja: Az Ösztöndíjas szakképzettsége és végzettsége megszerzését követően a Támogató által megjelölt nemzetiségi intézményi körből választott köznevelési intézmény alkalmazottjaként helyezkedjen el, és ott legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával azonos ideig munkavégzésre irányuló főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen.

 

E célok érdekében az Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy mint az egységes, osztatlan nemzetiségi óvodapedagógus képzésbe felvételt nyert hallgató végzettséget és szakképzettséget szerez és az oklevél megszerzését követően a végzettségnek, szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít a Támogató által megjelölt nemzetiségi köznevelési intézményi kör egy intézményével és a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

 

Az ösztöndíj összegét az ösztöndíjas jogviszony második félévétől kezdődően az ÖB minden tanulmányi félév lezárása után felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az Ösztöndíjas előző félévben elért kreditindexe figyelembevételével.

 

A 2018/2019-es tanévben nappali tagozaton 60.000 Ft / hó, levelező tagozaton 40.000 Ft /hó

 

Részletek hamarosan!

magyar