Pályázat államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2019/2020-as tanév I. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

 

A megüresedett helyekre az a hallgató vehető át, aki megfelel a következő feltételeknek:

  • az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató,
  • az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe,
  • nem használta el a rendelkezésre álló összes támogatási időt,
  • az adott szakon korábban igénybe vett támogatott féléveinek száma nem haladta meg kettővel – fogyatékossággal élő hallgató esetében néggyel – az adott szak képzési idejét.

Önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató csak megüresedett állami ösztöndíjas helyet nyerhet el.

Költségtérítéses finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató csak megüresedett államilag finanszírozott helyet nyerhet el.

 

Pályázni a PÁLYÁZATI ŰRLAP kitöltésével lehet. A megüresedett állami ösztöndíjas helyre beadott pályázat elengedhetetlen része a két tanú aláírásával ellátott, a hallgató által aláírt ösztöndíjas nyilatkozat. A nyilatkozat letölthető ITT.

Pályázat beadási határideje: 2019. július 12.

 

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Központi Tanulmányi Irodán (KTI) kell leadni.

A pályázat a szükséges mellékletekkel nyitvatartási időben a KTI ügyfélszolgálatán, valamint Szekszárdon a Tanulmányi Hivatalban is leadható.

A pályázat eredményéről előreláthatólag 2019. augusztus végén tudunk tájékoztatást adni.

 

További kérdések esetén a következő elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

Honlap: kti.pte.hu

E-mail cím: infokti@pte.hu

Levelezési cím: OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Telefonszám: 72/501-681

Személyesen: Ügyfélszolgálatunkon

                        hétfőtől csütörtökig 8.00-12.00, 12.30-15.00 óráig

                        pénteken 8.00-12.00 óráig

                        7622 Pécs, Dohány u. 1-3. (Z épület alagsor)

 

Pályázati kiírás

 

Pécs, 2019. május 31.

 

Maros-Bajnok Zsanett

mb. tanulmányi hivatalvezető

 

Csukáné Jäckl Ildikó

irodavezető

magyar