Pályázat megüresedett állami ösztöndíjas helyre

Tisztelt Hallgató!

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2021/2022-es tanév I. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

 

A megüresedett helyekre az a hallgató vehető át, aki megfelel a következő feltételeknek:

  • az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató,
  • az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe,
  • nem használta el a rendelkezésre álló összes támogatási időt,
  • az adott szakon korábban igénybe vett támogatott féléveinek száma nem haladta meg kettővel – fogyatékossággal élő hallgató esetében néggyel – az adott szak képzési idejét.

 

Megüresedett állami ösztöndíjas helyet csak önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató nyerhet el.

Pályázni a PÁLYÁZATI ŰRLAP kitöltésével lehet. A megüresedett állami ösztöndíjas helyre beadott pályázat elengedhetetlen része a két tanú aláírásával ellátott, a hallgató által aláírt ösztöndíjas nyilatkozat. A nyilatkozat letölthető ITT.

Pályázat beadási határideje: 2021. július 15.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Központi Tanulmányi Irodán (KTI) kell leadni.

A pályázat a szükséges mellékletekkel nyitvatartási időben a KTI ügyfélszolgálatán, valamint Szekszárdon a Tanulmányi Hivatalban is leadható.

A pályázat eredményéről előreláthatólag 2021. augusztus végén tudunk tájékoztatást adni.

További kérdések esetén a következő elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

 

Honlap:

kti.pte.hu 

E-mail cím:

infokti@pte.hu

Levelezési cím:

OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.

Telefonszám:

72/501-681

Személyesen:

time.pte.hu felületen történő időpontfoglalás alapján

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP

NYILATKOZAT

 

Pécs, 2021. június 8.

 

 

Dránovits Klára                 Csukáné Jäckl Ildikó tanulmányi hivatalvezető                  irodavezető

 

magyar