Pályázat gyakornoki feladatok ellátására Pécs megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésénél

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.)
p á l y á z a t o t h i r d e t

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 50.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés állandó bizottságai munkáját segítő

gyakornoki feladatok ellátására.

A pályázat meghirdetésének célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatói megismerkedhessenek az önkormányzati munka főbb területeivel és az egyetemi oktatás során szerzett elméleti ismereteiket, tudományos diákköri tevékenységüket a gyakorlat során kamatoztassák, és elméleti ismereteikkel segítsék a bizottságok munkáját. (A Közgyűlés állandó bizottságainak tevékenységi körét a melléklet tartalmazza.)
Pályázatot nyújthat be az a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatán legalább négy félévet sikeresen befejezett hallgató, aki kedvet érez az önkormányzati munka megismeréséhez, esetleg tanulmányai befejeztével ezen a területen kíván elhelyezkedni, és megfelel jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázatokat írásban, két eredeti példányban 2019. május 31-ig kell benyújtani

 

PÁLYÁZAT LETÖLTÉSE »

 

 

magyar