„A PTE UTAZÓ NAGYKÖVETE” TÁMOGATÁSI PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2024

A PTE Nemzetközi Igazgatósága a 2024. évre meghirdeti „A PTE Utazó Nagykövete” elnevezésű pályázatot.

 

A pályázat célja:

Az „Utazó Nagykövet” elnevezéssel olyan elsődlegesen külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián/workshopon, művészeti vagy sporteseményen való részvételt elősegítő pályázatot hirdetünk, amelyre a PTE valamennyi főállású és részmunkaidős oktatója és kutatója, valamint aktív státusszal rendelkező doktorandusz hallgatója pályázhat. A program egyfelől az adott pályázó szakmai munkásságát és előmenetelét hivatott támogatni, másfelől a PTE nemzetközi láthatóságát, ismertségét igyekszik erősíteni azáltal, hogy a támogatást elnyerő kolléga/doktorandusz hallgató egyúttal feladatot is kap a PTE intézményi képviseletével kapcsolatban. Előzetes felkészítést követően az „Utazó Nagykövet” megbeszélést folytat az adott konferencia/workshop/esemény/rendezvény kapcsán jelenlévő vagy megkereshető PTE partnerintézmény képviselőjével, vagy a PTE Nemzetközi Igazgatóság megbízásából külön feladatot végez el a konferencia/workshop/esemény/rendezvény helyszínéül szolgáló egyetemen, városban.

 

A pályázati tudnivalók:

 • Egy évben egy oktató/kutató/doktorandusz hallgató csak egy alkalommal nyerhet el támogatást.
 • Amennyiben egy oktató/kutató/doktorandusz hallgató az adott évben már nyertes pályázattal rendelkezik, nem adhat be arra az évre vonatkozóan újabb pályázatot.
 • A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek a meglévő, kifejezetten stratégiai partneri kapcsolatok.
 • Azonos karról/intézetből/doktoriskolából egy adott konferencián/workshopon való részvételre csak 1 fő nyerhet el támogatást a PTE Utazó Nagyköveteként.
 • Amennyiben egy adott konferencián/workshopon/eseményen való részvételre oktató/kutató/doktorandusz hallgató nyert már el „A PTE Utazó Nagykövete” Támogatási Programban” támogatást, akkor ugyanarra a konferenciára/workshopra/eseményre további oktató/kutató már nem nyerhet el támogatást. (További információért keresse Sándorfi Esztert, belső mellék: 12417, email: sandorfi.eszter@pte.hu)

 

Megvalósítás ideje: Pályázni a 2024. február 5. – 2024. december 15. között megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia/esemény/rendezvény részvételekhez kapcsolódóan lehet. (A hazaérkezés dátuma nem lehet 2024. december 15-nél későbbi).

 

A pályázat beadása: Folyamatosan az év során a pályázat meghirdetésétől kezdve.

 

A pályázatok elbírálása: a PTE Nemzetközi Igazgatósághoz rendelt ad hoc Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatokat minden hónap 5. munkanapjáig bírálja el.  Az első bírálatra 2024. január elején kerül sor.

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • pályázati űrlap (aláírva scannelve .pdf formátumban:, valamint aláírások nélkül .doc formátumban is)
 • szakmai leírás (konferencia/workshop előadás/produkció címe, rövid leírása, a konferencia/workshop/művészeti esemény/sportesemény várható szakmai haszna, a támogatás tervezett felhasználásának részletes leírása)
 • szakmai önéletrajz vagy annak internetes elérhetősége
 • konferencia/workshop/művészeti esemény/sportesemény meghívólevél, konferencia esetén előadás tartásáról, művészeti és sportesemény esetén részvételről visszaigazolás!

 

A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. A beküldendő fájlok preferált formátuma: .doc, .pdf.

 

Maximálisan pályázható összegek:

 • Európai konferencia/művészeti esemény/sportesemény esetén:                              200.000,-Ft
 • Európán kívüli konferencia/művészeti esemény/sportesemény esetén:                  400.000,-Ft
 • Online konferencia/workshop regisztrációs díj esetén:                       regisztrációs díj erejéig

 

A támogatás kizárólag dologi költségekre (útiköltség, szállásköltség, konferencia regisztrációs díj) használható fel. Személyi költségekre, napidíj fizetésére nincs lehetőség.

 

Megjegyzés: A rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig történnek meg a bírálatok.

 

Beküldendő a következő email címre: utazonagykovet@pte.hu

 

Felhasználás és elszámolás határideje: A megítélt támogatást a Támogatott a Nemzetközi Igazgatósággal együttműködve a Kancellária Utaztatási Csoporton keresztül csak közbeszerzési eljárás kertében történő repülőjegy, nemzetközi vonatjegy illetve nemzetközi buszjegy rendelésre, szállásrendelésre, konferencia regisztrációs díj kifizetésére, valamint saját gépkocsival történő utazásra használhatja fel. Már korábban egyéb úton történt megrendelések, foglalások a támogatás terhére nem elszámolhatók!

 

A szakmai beszámolót a PTE Kiküldetési Szabályzatának megfelelően köteles a Támogatott az utazás megvalósulását követően 15 napon belül elkészíteni és az utazonagykovet@pte.hu címre megküldeni, illetve annak másolatát a kikuldetes@pte.hu megküldeni.

 

A szakmai beszámoló tartalmi elemei:

 • rövid összefoglaló az utazás főbb adatairól (időtartam, hely, utazás célja, milyen minőségben vett részt az utazáson az adott személy)
 • rövid összefoglaló az utazás szakmai eredményeiről (pl.: az egyetem érdekében folytatott tárgyalásokról, megbeszélésekről, előadás tartása, szerződés/közös program előkészítése)
 • rövid pár soros összefoglaló arról, milyen haszonnal, hasznosulással jár az utazás/kiküldetés az egyetem számára.

 

Amennyiben a Támogatott tartalmi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a rákövetkező évben kizárásra kerül a pályázók köréből.

 

Amennyiben a rendezvény elmarad, vagy időpontja változik, a Támogatott köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni.

 

További információ:

 

Sándorfi Eszter

titkárságvezető

PTE Nemzetközi Igazgatóság

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Belső mellék: 12417

Email: sandorfi.eszter@pte.hu         

Meghatározatlan