„Tudományos Diákköri Munka 2022” ösztöndíj

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet „Tudományos Diákköri Munka 2022” ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj keretösszege: 520.000 forint.

Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

  • a KPVK-n a pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek
  • tudományos diákköri pályaművüket benyújtották és bemutatták a 2022. november 14-én tartott Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián

Pályázni az 1-es számú mellékletben szereplő adatlap kitöltésével és annak a farkas.claudia@pte.hu e-mail címre történő beküldésével lehet.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. december 10.

Az elnyerhető ösztöndíj összege a következők szerint alakul:

  • I. helyezés esetén: 60.000 forint
  • II. helyezés esetén: 50.000 forint
  • III. helyezés esetén: 40.000 forint
  • különdíj esetén: 20.000 forint

Amennyiben valamely helyezést elérő pályaművet több hallgató közösen készítette el, akkor a helyezésért elnyerhető ösztöndíj az érintett hallgatók között egyenlő arányban kerül felosztásra.

Az ösztöndíj elnyeréséről a Dékán által kijelölt 3 tagú bizottság dönt az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián készült jegyzőkönyv alapján.

A bizottság egy tagja a KPVK-n aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázatban nem érintett hallgató.

A pályázat eredményéről a pályázók a tanulmányi rendszerben rögzített e-mail címükre kapnak értesítést 2022. december 17-ig. Az elnyert ösztöndíj a pályázó részére legkésőbb 2023. január 31-ig kerül kifizetésre a nyertes hallgatók tanulmányi rendszerben rögzített bankszámlára történő utalással.

A pályázatot benyújtott hallgató a döntés ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – fellebbezéssel élhet a Kar dékánjánál.

 

Pécs, 2022. december 1.

 

Prof. Dr. Szécsi Gábor

dékán

PTE KPVK

 

Pályázati adatlap

magyar