Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírás a 2019/2020-as tanévre

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat. Az idei évtől az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott programot szakmai operatív irányítóként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezeli.

 

Az ÚNKP keretében idén öt pályázati kiírás jelenik meg:

  • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

 

 

Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első, második vagy harmadik helyezés, valamint a Pro Sciencia/Arte Aranyérem.

 

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban a fogadó felsőoktatási intézményben oktatói, kutatói tevékenységeket ellátó és MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülő 45 év alatti fiatal oktatók, kutatók részesülhetnek.

 

 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2017., 2018., 2019. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkezők részesülhetnek.

 

A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció elérhető az alábbi linken: 

  

http://www.unkp.hu

    

A pályázatok elektronikus felületen való benyújtásának,

 valamint a papír alapon is beadandó dokumentumok postára adásának határideje: 

 

2019. június 6.

 

 „Tehetséggel fel!” pályázat esetében:

2019. június 20.

 

 

Az idei évtől a Pécsi Tudományegyetem saját internetes pályázatkezelő rendszert indít, ezért a pályázatokat az új elektronikus felületen fogadja, melyet az alábbi linket lehet elérni:     

 

 

 https://unkp.pte.hu  

 

 

 

A pályázónak a pályázati anyagot az Egyetem honlapján elérhető online pályázati érkeztetési rendszerbe kell elektronikusan feltöltenie.

 

A kapott pályázati azonosítóval ellátott, nyomtatott és aláírt papír alapú Pályázati Adatlapot és mellékleteit szkennelten az elektronikus pályázati rendszerbe is fel kell töltenie, majd postai úton, ajánlott küldeményként a PTE Rektori Kabinet Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztály Doktori és Tehetséggondozó Irodájának címére (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) kell elküldeni!

 

A borítékon a pályázónak fel kell tüntetnie azt a kart, amelyről a pályázatot benyújtotta.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben ajánlott, elsőbbségi küldeményként postára adott és ezt követően a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak előírt mellékleteivel együtt érvényes!

 

 A pályázati dokumentációban meghatározott, a pályázathoz csatolandó intézményi szándéknyilatkozat aláírója valamennyi pályázati típus esetében – a rektor által átruházott jogkörben – a dékán. A szándéknyilatkozatok aláírása a Dékáni/Kari Hivatalokban történik.

 

 A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Barna Adrianna ÚNKP koordinátor (barna.adrianna@pte.hu), Sipos László ÚNKP projektmenedzser (sipos.laszlo@pte.hu), és Virág Petronella (virag.petronella@pte.hu) ügyintéző kereshető e-mailben.

 

 

magyar