Aki ezt kéri, később személyesen is átveheti diplomáját

 

Mint ismeretes, mentesül az előírt nyelvvizsga-kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem szerezte meg. A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is. A mentesség akkor is érvényes, ha az adott képzésen több nyelvvizsga az előírás,vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

Mivel az oklevél közokiratnak minősül, abban csak az aktuális adatok szerepelhetnek, ezért szükség lehet azok egyeztetésére, kiváltképp a régebben végzettek esetében. A diplomák kiadásával kapcsolatos információk megtalálhatók mind a Pécsi Tudományegyetem, mind a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar honlapján.

Kérdésünkre Prof. dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, a szekszárdi kar dékánja elmondta, hozzávetőleg 1000 igénylőre számítanak, eddig 522 igény érkezett be a karhoz. Május 4-től a beérkezés sorrendjében kezdik az adatok ellenőrzését. A diplomák nyomtatására, majd postázására az ellenőrzést követően kerülhet sor. Az adategyeztetéshez szükség van a személyi igazolványra, lakcímkártyára, érettségi bizonyítványra vagy az alapképzéses oklevélre, a záróvizsga jegyzőkönyvére, szakirányú továbbképzés esetén pedig a bemeneti oklevél fotómásolatára vagy szkennelt képére. A rendkívüli járványügyi helyzet végéig postán küldik el az okleveleket. Aki a veszélyhelyzet után, személyesen szeretné átvenni diplomáját, az adategyeztető űrlapon ezt jelezze, tette hozzá a dékán. Akinek kérdése van, azt ezen a címen teheti fel: tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu

 

Információk az adategyeztetésről: Tájékoztató a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

 

A cikk a teol.hu-n jelent meg.

magyar