Az ismert zongoraművész és a PTE KPVK dékánjának könyve a zenei megértésről

Megjelent Bogányi Gergely és Szécsi Gábor Narrativitás és zenei megértés című könyve a Belvedere Meridionale Kiadó gondozásában.

A világhírű zongoraművész és az ismert kommunikációkutató professzor azt vizsgálják közös könyvükben, hogy filozófiai, nyelvészeti és pszichológiai modellek milyen adalékokkal szolgálhatnak a zenei megértés folyamatának megértéséhez és ezáltal a kérdéskört érintő esztétikai, zeneelméleti gondolatkísérletek a továbbgondolásához. A zenei példákkal gazdagon illusztrált kötet célja egy, a zenei megértés alapjait megvilágító narratológiai modell fogalmi kereteinek meghatározása. A szerzők elemzéseik során annak az általános hipotézisnek az igazolására vállalkoznak, hogy a zeneművek olyan narratívaszinteket jelenítenek meg, amelyek személyes asszociációk kereteiként működő befogadói történetekkel összekapcsolódva válnak a művek értelmezésének alapjaivá.

(Bogányi Gergely – Szécsi Gábor: Narrativitás és zenei megértés. Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged, 2024.)

magyar