Digitális korszak és olvasóvá nevelés

 

2022. november 16-án rendezték az Ifjúsági és Gyermekirodalmi Centrum Vadlazac2 programsorozatának idei utolsó workshopját a PTE KPVK-n – Fekete Richárd beszámolója.

A Szántó Kovács János utcai épület Hidy Péter termében mintegy húsz tanító szakos hallgató, illetve könyvtáros kolléga gyűlt össze a Digitális korszak és olvasóvá nevelés című workshopon. A program első felében Gombos Péter, a MATE Neveléstudományi Intézetének docense beszélt a fiatalok olvasáshoz való viszonyáról napjainkban. A gyermekirodalom fogalmának interaktív, sok konkrét szövegpéldával tarkított meghatározása élvezetes agytornára invitálta a hallgatóságot. A példák tárháza Weöres Sándortól Ranschburg Jenőn át Kiss Ottóig és Lackfi Jánosig tartott, emellett nagy hangsúlyt kaptak a nemzetközi gyermekirodalmi alkotások is (Michael Ende Momo című gyerekregénye vagy Astrid Lindgren Harisnyás Pippije). A kontextusteremtést követően a beszélgetés a kötelező olvasmányok differenciálására terelődött, majd az egyéni olvasói karakterekre.  

Gombos Péter gyermekirodalmi felvezetőjét követően Fülöp Hajnalka az Alfa-generációs gyerekek észlelését alapjaiban meghatározó mediatizáltságot helyezte a középpontba. A korábban szakápolóként, IT-s újságíróként, jelenleg médiaértés-oktatóként tevékenykedő Fülöp Hajnalka az Online otthonoktatás elnevezésű, több mint 90.000 tagot számláló Facebook-csoport létrehozója, illetve Tudatos Digitális Szülő Program alapítója egyben. Az érdekfeszítő, szórakoztató stílusú előadás a prediktív algoritmusoktól a 3M (modellnyújtás, menedzselés, monitorozás) modellig mutatta be a hallgatóságnak azokat a jelenségeket és kihívásokat, melyeket az Alfa-generációs gyerekekkel való foglalkozás jelent. Az Alfa Generációs Labor kutatásainak ismertetésekor az előadó külön kitért a túlingerlés és a „helyettesítő hatás” fogalmaira, majd konkrét ötletekkel segítette a jelenlévőket, melyek az olvasási szituációk megteremtésére vonatkoztak.

A Vadlazac2 utolsó alkalmát követően érdemes összefoglalni a tanulságokat: 2022 őszén 3-3 workshopot rendeztek a PTE KPVK pécsi, illetve szekszárdi képzési helyein. A magas színvonalú workshopokat tartalmazó programsorozat közel 130 pedagógusképzésben résztvevő hallgatót és gyerekkönyvtárost ért el. A leendő pedagógusok fejlesztése mellett örvendetes a KPVK pécsi, illetve szekszárdi intézményi kapcsolatainak erősödése (a Tudásközpont Körbirodalmával, illetve az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral), és természetesen a gyermek- és ifjúságirodalmi szakma egyik – ha nem a – legjobb intézményével, az IGYIC-cel kialakított együttműködés. Az IGYIC első alkalommal hirdette meg egyetemi keretek között a Vadlazac2 című programsorozatát, mely összességében nagy sikerrel zárult. Örvendetes, hogy a PTE KPVK szolgálhatott a program ideiglenes otthonként.

 

Galéria

magyar