Dr. Krisztián Béla temetésének időpontja

 

Elhunyt Dr. Krisztián Béla, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának címzetes egyetemi tanára. Dr. Krisztián Béla Tanár Úr hamvasztás utáni búcsúztatója 2023. április 14-én pénteken 13.00 órakor lesz a Mementó Temetkezés ravatalozójában (Pécs, Nagyárpádi út 15/c).

Életének 94. évében elhunyt Dr. Krisztián Béla, karunk címzetes egyetemi tanára. Tanár Úr neve elválaszthatatlanul egybeforrt a KPVK jogelődjének, a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének személyügyi és művelődési képzéseivel.

A Mecseki Szénbányák Vállalattól 1986-ban nyugdíjba vonult Krisztián Béla már nyugdíjazását követően lépett az egyetem kötelékébe, ahol oroszlánrésze volt a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet dinamikus fejlesztésében. A rendszerváltást követően beinduló személyügyi szervező és humán szervező, illetve művelődésszervező képzések meghatározó tanáregyénisége volt, kollégái és tanítványai őszinte megbecsüléssel, szeretettel beszéltek róla. Habár az aktív oktatói tevékenységtől már több mint egy évtizede visszavonult, volt munkatársai és hallgatói mégis mindig számíthattak segítségére és iránymutatásaira.

Krisztián Béla számtalan szakmai-tudományos testület tagja volt, ezek közül kiemelhető a Humán Szakemberek Országos Szövetsége, a Nemzeti Szakképzési Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság, a Magyar Robbantástechnikai Egyesület, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztálya.

Megkapta többek között a Bányász Szolgálati érdemérem valamennyi fokozatát; a „Multimédia az oktatásban” gyűrű életmű díjat az Apáczai Csere Jánosról, Comeniusról, Makarenkóról elnevezett díjakat, Szakmai Életmű Díjat, a Grastyán-díjat, az Eötvös József-díjat a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

Halála pótolhatatlan veszteséget jelent kari közösségünk számára.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

 

Az Eötvös József díj átvétele kapcsán készült interjú Krisztián Bélával az UnivTV-ben:

https://www.youtube.com/watch?v=LFjIZez_Ywo

Dr. Krisztián Béla tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012181

Krisztián Bélával 90 éves korában Bodó László készített érdekes és tartalmas interjút, amelyet a Tudásmenedzsment folyóirat Tanár Úr köszöntésére kiadott különszáma tartalmaz:

http://real-j.mtak.hu/22019/2/tudasmenedzsment_2019_20_2_.pdf

A különszámról a Munkaügyi Szemle készített recenziót:

https://www.munkaugyiszemle.hu/kilencvenes-uton-krisztian-bela-tiszteletere

magyar