Együttműködés a gyógypedagógiai gyakorlat és képzés megújításáért

 

Országosan is egyedülálló kezdeményezés hívta életre azt az együttműködési megállapodást, amelyet a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának Illyés Gyula Gyakorlóiskolájában írtak alá Szekszárdon. A PTE KPVK, az Illyés Gyula Gyakorlóiskola és a NeuroHarmónia Fejlesztő Központ egy, az atipikusan fejlődő, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő komplex oktatási, szakmai program megvalósítására szövetkezett egymással. A felek többek között arról is megállapodtak, hogy a Gyakorlóiskolában közös szervezésben minden tanévben indítanak az érintett gyermekek részleges integrációját biztosító első évfolyamú osztályt.

A hazai gyógypedagógiai gyakorlat megújítását célzó, országosan is egyedülálló együttműködési megállapodást írt alá Prof. Dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja, Bucsányiné Gréczy Gabriella, az Illyés Gyula Gyakorlóiskola igazgatója, valamint Szabó Zsófia, a NeuroHarmónia Fejlesztő Központ ügyvezetője, és Kémenes-Piros Mariann, a NeuroHarmónia Fejlesztő Központ szakmai igazgatója az egyetemi kar szekszárdi gyakorlóiskolájában. A felek egy, az atipikusan fejlődő, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását segítő komplex, oktatási, képzési és tudományos program megvalósítását tűzték ki célul. Ennek keretében vállalták azt, hogy minden tanévben közösen szerveznek az érintett gyermekek részleges integrációját biztosító első évfolyamú osztályt az egyetemi kar szekszárdi gyakorlóiskolájában.

A megállapodás ünnepélyes aláírását kísérő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kooperáció a gyógypedagógiai képzés és kutatás szempontjából is komoly eredményeket hozhat. Ezért a programmal kapcsolatos tapasztalatokat mind a gyógypedagógia szakos egyetemi hallgatókkal, mind a téma iránt érdeklődő, gyakorló gyógypedagógusokkal, kutatókkal meg kívánják ismertetni. Az egyetemi kar részéről a program szakmai vezetésére Dr. Györkő Enikő, egyetemi docenst, a PTE KPVK Tipikus és Atipikus Gyermeknyelv Fejlődési Kutatócsoportjának vezetőjét kérték fel.

magyar