Együttműködés a PTE Deák Ferenc Általános Iskola és a PTE KPVK között

 

A PTE KPVK tanítóképzésében a pécsi képzési hely megerősítését szolgáló, kiemelt fontosságú lépés a PTE Deák Ferenc Általános Iskolával való intézményi kooperáció kialakítása.

 

Az angol művelődésterület megújuló programja a tanítóképzésben

Karunk képzési portfóliójában a tanítóképző egyik fontos pillére az angol műveltségterületi program. Ebben a modulban az oktatáshoz kapcsolódó gyakorlati képzésben karunk szorosabbra fűzte az együttműködés szálait a PTE Deák Ferenc Általános Iskolával mint gyakorlóiskolával, mivel ott a 2018/19-es tanévben indult speciális angol tagozat képzési programja metodikailag egyedülálló lehetőségeket tesz lehetővé a hallgatói képzésben. Kapcsolattartók a PTE Deák részéről az osztály angol nyelvet tanító tanára Fóti Nóra és Karunk részéről az angol művelődésterületi tárgyak rendszeres oktatója Dr. Schnell Zsuzsanna.

Az együttműködés biztosítja a PTE képzési központja számára, hogy a hallgatók egy kimondottan az angol tanítás módszertanát érintő specializáció kereteiben képződjenek, s ezáltal egy alaposan átgondolt, több tanéven átívelő módon tesztelt metodikai háttérrel és gyakorlati kompetenciával kerüljenek felkészítésre az angoltanítás alapjai, elmélete és módszertana terén.

 

Projektpedagógia mint metodikai keret

Az együttműködés második fontos pillére a Projektpedagógia, mely karunk egy kitüntetett kutatási területe is. Ennek az angol nyelvtanítás módszertanába való beépítése új lehetőségeket biztosít a képzés számára, mely tovább színesíti karunk már meglévő, magyar nyelvű programjait, valamint az angol műveltségterület specializációt érintő lehetőségeit is.

 

 

magyar