Együttműködési megállapodást kötött a PTE KPVK és a kalocsai Viski Károly Múzeum

 

A tehetséggondozást segítő képzési, szakmai kooperáció jelenti annak az együttműködési megállapodásnak az alapját, amelyet Prof. Dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja és Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója írt alá Kalocsán, a Nicolas Schöffer Gyűjteményben. A megállapodás aláírását követően megnyitották a KPVK kalocsai alkotótáborában született hallgatói munkákból összeállított kiállítást.

Múzeumi szakmai gyakorlatok, alkotótáborok, közös múzeumpedagógiai programok és más képzési elemek kerültek annak az együttműködési megállapodásnak a középpontjába, amelyet Prof. Dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja és Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója írt alá Kalocsán, a Nicolas Schöffer Gyűjteményben. A megállapodás értelmében a PTE KPVK környezetkultúra szakos hallgatói a jövőben részt vehetnek a Múzeum által szervezett szakmai gyakorlaton, alkotótáborokban, a Múzeum munkatársai pedig bekapcsolódhatnak a Kar oktatási, tudományos tevékenységébe.

A megállapodás aláírását követően kerül sor a KPVK kalocsai alkotótáborában részt vevő környezetkultúra szakos hallgatóinak munkáiból készült kiállítás megnyitójára a Viski Károly Múzeumban. A Varga Rita képzőművész, egyetemi tanársegéd által szervezett kiállítást Prof. Dr. Szécsi Gábor köszöntőjét követően Dr. habil Kocsis Miklós a PTE KPVK Alkalmazott Művészetek Tanszékének vezetője, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója nyitotta meg.

magyar