Elhunyt Kocsis Miklós a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar egyetemi docense

 

2022. április 3-án elhunyt Kocsis Miklós jogász, okleveles közgazdász, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója, a PTE KPVK egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa.  A PTE diákja volt, itt szerzett jogi (2006) majd közgazdasági (2013) diplomát. A PTE Hallgatói Önkormányzatának vezetője, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, a Pécsi Óriás Nándor Szakkollégium alapító elnöke volt.

Rendkívüli tudományos, oktatói, kutatásszervezési és közéleti tevékenységet folytatott, alapvető szerepet játszott az MMA MMKI megalapításában (2015), melynek igazgatója volt. Célul tűzte ki, hogy a kutatóintézet tevékenysége jelentős hozzájárulás legyen a magyarországi kulturális, művészeti, művészetelméleti élethez. Az intézet hét éves fennállása idejében párját ritkító számban adott ki tudományos könyveket, közel száz konferenciát szervezett. Tervezte a kutatóintézet beágyazását a nemzetközi művészetelméleti és művészetfilozófiai kutatásokba.

A PTE KPVK Alkalmazott Művészetek Tanszék tanszékvezető docenseként arra készült, hogy az MMA MMKI kutatási eredményeit a felsőoktatásban is továbbadja, a hallgatóságot, a jövő kutatóit, művelődésszervezőit az intézethez kapcsolja, az országos, majd nemzetközi tudományos életbe bevonja. A Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola törzstagja volt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jogelméleti kutatásokat folytatott.

Kutatásai kiterjedtek a jogfilozófia, az alkotmányjog, az autonómia-elméletek, a kulturális- és művészeti jog, a tudomány- és gazdaságfilozófia, a makrogazdaságtan területére.

A Kodifikáció és Közigazgatás, valamint a Közjogi szemle szerkesztője volt. Több, mint kétszáz publikáció fűződik nevéhez. Tudományszervező, intézményszervező, törvényelőkészítő, szakértői munkásságát a Magyar Köztársaság Kormánya a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerte el (2020).

Példás családi életet élt, feleségét, egy másfél és egy három és fél éves kislányt hagyott itt. Kollégái nagy tehetségű, rendkívüli munkabírású kutatóként, iránymutató, motiváló, etikai normákat figyelembe vevő, humánus vezetőként ismerték.

A PTE KPVK Kocsis Miklós tanszékvezető egyetemi docenst gyászolja és saját halottjának tekinti.

magyar