Erasmus+ oktatói mobilitási program - pótpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki 2019/2020 tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

2019. október 14.- 2020. szeptember 30. közötti időszakra

A pályázat célja

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására.

Kutatás és konferencián való részvétel ezen pályázaton nem támogatható!

 

A pályázat tárgya

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Pécsi Tudományegyetemmel 2019/2020-as tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező ERASMUS+ programország-beli felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. A vendégoktatás időtartama nem lehet kevesebb 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 5 munkanapnál  (akár 2 napos mobilitás is megvalósítható). A környező országokba Ausztria, Csehország, Horvátország, Románia, Szlovénia, Szlovákia 4 napos támogatás nyerhető el!

 

Mire pályázhatnak az oktatók?

Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.

 

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.

 

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ programban:

•      aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);

•      aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;

•      akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot a PTE KPVK Erasmus irodára kell benyújtani, legkésőbb 2019. szeptember 17 -ig  (dr. Bajner Mária 208. iroda)

 A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbiakat:

  1. kitöltött, eredetiben aláírt pályázati űrlap;
  2. a három fél által aláírt pontos időtartamra szóló a partner egyetem által jóváhagyott munkatervet (Staff mobility for teaching mobility agreement)

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 2 héten belül a kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága bírálja el.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

1.)  Munkaterv – Erasmus+ nyomtatvány szerint;

2.)  Az elmúlt tanévben vagy a korábbi években ERASMUS+ támogatásban nem részesült oktatók pályázata előnyben részesül.

 A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ: http://erasmus.pte.hu)

 A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti / tanszéki, általános és formai kérdésekben a kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Várható Ösztöndíj összegek a 2019-2020-as tanévre:

 

Fogadó ország

1.-14. nap

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE),  Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

170 € / nap

Közepes megélhetési költségű országok

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))

 

140 € / nap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))

 

110 € / nap

 

A kiutazásokhoz egyszeri utazási támogatás is adható.

 

A Pécs és a célhely közötti távolság kizárólag az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Utazási támogatás összegek:

 0 – 99 km

20 €

100 – 499 km

180 €

500 – 1.999 km

275 €

2.000 – 2.999 km

360 €

3.000 – 3.999 km

530 €

4.000 – 7.999 km

820 €

8.000 – 19.999 km

1.100 €

 

 

magyar