Erasmussal oktatóként a Nyitrai Egyetemen

 

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE KPVK KTI Szociális Tanulmányok tanszékvezető egyetemi tanára 2023.10.09-13 között ERASMUS program keretében a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán (Constantine the Philosopher University in Nitra) oktatott.

A szociokulturális hátrányok kezelésének lehetséges eszközei és módszerei az óvodában témakörben a Pedagógusképző Intézet tanító szakos hallgatói számára a roma gyermekek mindennapjait meghatározó közösségi kultúráról, az óvodapedagógus hallgatóknak pedig a család megváltozott szerepéről tartott előadásokat.

A Pedagógusképző Intézet igazgatójával, Dr. Hegedűs Orsolyával és kollégáival a két felsőoktatási intézmény pedagógus- és szociálpedagógus képzésének aktuális szakmai kérdéseiről egyeztettek.

Dr. Bárczi Zsófia dékánasszonnyal a korábbi, eredményes együttműködés további lehetőségeiről tárgyaltak – továbbítva számára egy előadói felkérést a szekszárdi szociálpedagógia mesterszak áprilisi konferenciájára.

 

magyar