Eredményes volt a XXII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

 

2021. május 23. és 26. között rendezték meg a XXII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát. A reál- és humántudományi konferencián, ahova több mint 200 pályamunka érkezett be, idén is képviseltették magukat a KPVK hallgatói.

Stallenberger Mónika III. helyezést és Különdíjat nyert el a Pedagógia I., Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan szekcióban tartott előadásáért. Témavezetője Tancz Tünde mesteroktató. Az előadás címe: A zene hatása az alapkészségek fejlődésére, különös tekintettel a tanulásban akadályozott tanulókra

Kivonat: A zenei nevelés a komplexitásából fakadóan az észlelés és érzékelés széles skáláját fejleszti, és magasabb rendű kognitív folyamatokat igényel. Számos korábbi kutatás bizonyította a zenetanulás személyiségfejlődésre és tanulmányi teljesítményre gyakorolt pozitív transzferhatását, az egyes kulturális és tanulási alapkészségek, illetve az azokkal összefüggést mutató részkészségek (például figyelem, mozgáskoordináció, megoldási stratégiák, végrehajtó funkciók, kreativitás stb.) kapcsolatát.

Az utóbbi évtizedekben több kutatás is zajlott, melyek a zenetanulás készség- és képességfejlesztő hatásait mérték, viszont kevesebb figyelem irányult az olvasási nehézségekkel küzdő tanulók vizsgálatára. Mindössze egy hazai szövegértést és a zenei észlelést elemző kutatásról tudunk (Földi, Szabó, Mucsiné és Józsa 2019), amely tanulásban akadályozott gyermekek körét célozta meg. Dolgozatomban az olvasástanulás szempontjából fontos részkészségek és a zenei képességek összefüggéseit tárom fel alsó tagozatos gyermekek körében, kiemelt figyelmet fordítva a tanulásban akadályozott tanulókra. Az empirikus kutatásban, a már kifejlesztett szövegértési és zenei észlelési (Józsa, Fazekasné, Szenczi és Szabóné 2014; Janurik és Józsa 2013) tesztek átalakított, adaptált változatát használom.

 

Jádi Alexandra dicséretben részesült a Társasjáték-adaptáció az általános iskola 5. osztályában című előadásáért. Témavezetője Dr. Fekete Richárd adjunktus.

Kivonat: A digitális forradalom következtében fellendült, a játékipar által is használt eljárásokat a pedagógia is átvette. Ezt a módszert gamifikációnak nevezzük. A gamifikáció játékelemek és játékmechanizmusok alkalmazását jelenti nem játékos környezetben. A módszer oktatási környezetben való sikeres felhasználását több kutatás is alátámasztja. A kutatásom alapját képező társasjáték-adaptációt Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye alapján készítettem el, amellyel teszteltem a játékalapú tanulás gyermekekre gyakorolt hatását. Kutatásomat egy falusi iskola 5. osztályában végeztem: a diákok egyik része adta kutatásom mintáját, az osztály másik része pedig kontrollcsoportként szolgált. Hipotézisem szerint a társasjáték oktatásban való használatával sokrétű kompetenciafejlesztés érhető el, alkalmazásával a gyerekek játszva sajátítják el az ismereteket. A kutatás végeztével a mintámat képező tanulók kérdőíven keresztül értékelhették a társasjáték-adaptációt, csoportos beszélgetés során oszthatták meg a tapasztalataikat. Kutatásom alatt résztvevő megfigyelést alkalmaztam, megfigyelési naplót készítettem, illetve a mintám eredményét összehasonlítottam a kontrollcsoport eredményével.

 

A díjátadóról szóló videó az alábbi linken keresztül érhető el: A XXII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia záró ünnepsége

 

A hírkép és a fenti fotó forrása: Reál- és humántudományi ETDK facebook-oldal

A Krónika Online beszámolója az eseményről: Zökkenőmentesen zajlott az idei online ETDK, csaknem száz erdélyi pályamunka országosan is megmérettetik

magyar