IGYIC előadások a PTE KVPK-n 2022. október 10-én

 

A Pécsi Tudományegyetem másodéves tanító szakos hallgatói 2022. október 10-én az IGYIC (Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum) két munkatársának workshopját vehettek részt – Dr. Szabó Ildikó beszámolója.

Először az IGYIC vezetője, dr. Harmath Artemisz mutatta be a szervezetet egy kisfilm alapján, majd szólt az IGYIC céljairól, valamint azon programjairól, melyek leendő tanítók számára különösen érdekesek lehetnek. Dr. Harmath Artemisz ezt követően a kortárs, elsősorban hazai gyermek- és ifjúsági irodalom legfrissebb műveinek bemutatásával, könyvajánlókkal folytatta a programot. Előadásában utalt a 2017-es és 2019-es olvasási szokásokat felmérő kutatások eredményeire, melyekből tudjuk, hogy a gyermekek kedvenc hősei inkább rajzfilmszereplők, mint könyves élményekből megismert alakok. Felhívta a figyelmet arra, milyen nagy felelősségük van az olvasóvá nevelésben, az olvasás iránti elköteleződés kialakításában a pedagógusoknak, akik éppen egy olyan életkorban találkoznak gyermekekkel, amikor azok nyitottsága, fogékonysága a külvilágra rendkívül erős. Kapukorszaknak is nevezzük ezt az időszakot, melyben a gyermekeket, fiatalokat megszólító témák, hiteles szövegek elérhetősége számukra elengedhetetlen a pozitív olvasói attitűd megteremtésében. Dr. Harmath Artemisz nemcsak beszélt azokról a könyvekről, melyeket a fenti cél eléréséhez ajánl, hanem el is hozta azokat, felolvasott egy-egy érdekes, humoros, a mű stílusát érzékeltető részt belőlük. Műfaji besorolásuk alapján csoportosítva elsőként meseregényeket ismertetett, így például valamennyiünk gyermekkori kedvencét, Csukás István Süsü, a sárkány című klasszikusát, majd J.K. Rowling A karácsonyi malac című regényét, mely művekben közös, hogy a lovagregényekre jellemző vonásokat hordoznak. Emer Stamp A malac nagyon titkos naplója című humoros, egyes szám első személyben írt regénye, mely az éppen írni tanuló főszereplő küzdelmeiről szól, különösen aktuális volt a hallgatói csoportnak, mert az IGYIC program fogadására „Az írástanítás módszertana” kurzus keretében került sor.

A hallgatók között volt olyan, akinek első könyve Brian Selznicktől A leleményes Hugo Carbet volt, s ezt a könyvet is hozta magával Artemisz az ajánlottak között. A gyermekeket körülvevő mindennapi világot is lehet irodalmi módon ábrázolni, amint Hajós Erika Lizi és a mindentudó porcica című könyvében egy könyvtár, valamint L. A. Levinova és K. A. Szapgir Vidám matematika II. című regényében (mely jelen sorok írójának ma is a polcon őrzött személyes gyermekkori élménye) a matematikaórák válnak mesehelyszínekké. A mesenovellás kötetek közül megismertük Cigány Zoltán Csoda és Kósza című könyvét, melyben a humor forrása az, hogy a szereplők félreértik szavak kétértelműségéből fakadó jelentéseit. Borbáth Péter Sündör és Niru, Sündör nyomában című könyve csupa hang, csupa látvány; ezen jellemzői miatt érdemes a figyelmünkre. Verses meseregényekről is hallottak a hallgatók; Keresztesi Józseftől a Csücsök, avagy a nagy pudinghajszáról, Varró Dánieltől A szomjas trollról, Harcos Bálinttól A boszorkánycicáról, illetve a Felhőcukrászdáról, M. Kácsor Zoltántól A boszorkány seprűjéről, továbbá Dr. Seusstól a Ha lenne egy cirkuszom című, Szabó T. Anna fordításában olvasható könyvéről, mely a nem hazai ajánlott irodalmat képviselte.  

Valamennyi bemutatott mű jó irodalmi szöveg, mely önmagát segít értelmezni. A könyvismertetők és az előadások után a hallgatók kezükbe vették a kiadványokat, s lelkesen, érdeklődve forgatták őket.

Józsa Éva A bábok varázslata; A kapaszkodó báboktól a varázsmesék bábos előadásáig a pedagógiai gyakorlatban című előadásában abból a saját szakmai hitvallásából indult ki, melyet nemzetközi kutatási eredmények (Hattie 2008, 2013) is igazolnak: a pedagógus az a kulcstényező, aki a tanulás sikerének meghatározója. Ha a szív és az értelem harmonikus egysége hatja át mindennapi munkáját, csodákra képes. Fontos, hogy ismerje a minőségi irodalmat, mert az a felelőssége az olvasóvá nevelésben, hogy ő juttassa el művészi értéket azokhoz a gyermekekhez is, akiknél a család szerepe ezen a területen kevésbé érvényesül.  Ennek egyik módszertani lehetősége a bábok illetve a papírszínház alkalmazása tanórákon vagy az iskolai mindennapok egy-egy fázisában. A bábozás minden kultúrában jelenlévő művészeti ág; nem véletlenül: az alkotás, a teremtés lehetőségét kínálja. Éppen ez az, amiben oly nagy hiányt szenvednek a ma fiataljai. A bábozás eredetileg felnőtteknek szólt, azonban mára már erőteljesen jelen van a gyermekkultúrában is. Józsa Éva óva intette a hallgatóságot attól, hogy a bábozás pusztán didaktikai legyen, s a pedagógiai cél mögül kihátráljon a művészeti. Hogyan lehet ezt elérni? Erre mutatott néhány saját maga által készített bábot, díszletet, melyek a statikus hurkapálcára rögzített társaiktól eltérően az érzelmi bevonódást segítik. Egy sajtkínáló kiváló forgószínpad a kreatív pedagógus számára, melyre sötétkék papírból elkészítheti a csillagos égboltot, s egy mögötte világító zseblámpából átszüremlő fény az apró lyukakat világító égitestekké változtatja; korán sötétedő őszi délutánokon lehet így kezdeni a mesélést. A 0–3 éves korosztály számára egy képkeretbe illesztve is készíthetünk papírszínházat, amelyben a kacsamama és kicsinyei mozgását a háttérvilágítás közelítésével, távolításával jelezhetjük. Egérkisasszony bőröndjéből kerültek elő annak a mesének díszletei, szereplői, eszközei (esernyő, ejtőernyő), mely egérkisasszony és egér úrfi boldog házasságával ér véget. Egy zenedobozzal megteremthetik a pedagógusok a mesehallgatáshoz szükséges hangulatot, s ennek elkészítése sem igényel különösebb eszközöket. Egy rókabábbal játszva Józsa Éva megmutatta, hogyan lehet kiválasztani a közösen elolvasandó könyvet vagy olvasást gyakorolni a róka hibáit javítva. A fenti ötletek, javaslatok nem kívánnak dramaturgiai felkészültséget, ugyanakkor a gyermekek számára befogadhatóvá, élménnyé teszik az irodalmi szövegekkel való találkozást. A hallgatók az előadás után kezükbe foghatták a bábokat, díszleteket, megtapintották anyagukat, látták az alkalmazott technikákat.

Mindkét előadó szakterületének kiváló képviselője, akik elméleti alapvetésekre konkrét, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket adtak a tanító jelölteknek. Köszönjük színvonalas előadásaikat, a jó hangulatú együttlétet, és szeretettel várjuk az érdeklődők hallgatókat a Vadlazac2-programsorozat utolsó két alkalmára: október 24-én 16 órától Szekszárdra, illetve november 16-án 10 órától Pécsre. A workshopokra jelentkezni a fekete.richard@pte.hu e-mail címen lehet.

A beszámolót készítette:

Dr. Szabó Ildikó

tudományos főmunkatárs

Galéria

magyar