III. falu- és tanyagondnoki képzés

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar a Baranya Vármegyei Önkormányzattal együttműködve idén tavasszal immár harmadik alkalommal valósította meg a falu- és tanyagondnok képzését. Az elméleti és gyakorlati elemeket egyaránt tartalmazó programra 2024. február 1. és június 4. között került sor, melynek eredményeként 29 Baranya vármegyei hallgató tett sikeres záróvizsgát, döntően kiválóan megfelelt minősítéssel.

A képem balról jobbra:

Dr. Koltai Zoltán általános és oktatási dékánhelyettes,

Molnárné Dr. Lénárt Judit a vizsgabizottság elnöke, a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya jogi referense

Dr. Őri László a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke

Bartus István vizsgabizottsági tag, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet delegáltja

magyar