Kari TDK konferencia

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar nagy hangsúlyt fektet arra, hogy felfedezze a tehetségeket, és támogassa a kibontakozásukat. 2019. november 6-án került megrendezésre a Karon a Tudományos Diákköri Konferencia. A rendezvényt Prof. Dr. Szécsi Gábor Dékán, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, a Kari TDK Zsűri elnöke nyitotta meg. A résztvevők érdeklődéssel hallgatták Dékán Úr inspiráló, a tudományos tevékenység szépségét és a szellemi kíváncsiság fontosságát hangsúlyozó beszédét. A zsűri tagjai voltak Dr. habil. K. Farkas Claudia, a Kari TDK Műhely koordinátora, Dr. Fekete Richárd, a Szakkollégium vezetője és Dr. Máté Andrea Tanszékvezető Asszony.

A KPVK képzési palettájának színessége tükröződött a benyújtott diákköri dolgozatokban: a médiától a pedagógián és a társadalomtudományon át a művészetig ívelt a tudományos témaválasztás.

 

Kakuk Viktória: A halálreprezentáció a kortárs mesékben

Gallen Ramóna: Médianarratívák szerepe a Z generáció értékről alkotott fogalmában

Szlanyinka Dóra: A balkezesség és a verbális képességek összefüggése a kora gyermekkorban

Szőts Dzsenifer Tamara: Német nyelvterületeken élő magyarok anyanyelvhasználati és kulturális szokásai

Horváth Norman: Szemlélet formálás a fogyatékkal élő személyek befogadásáért

Molnár Viktória: Felsőoktatásban tanuló NŐK és a gyermekvállalás

Elter-Jantner Zsófia: Évszakelmélet és színtípusok a lakberendezésben

 

A jelöltek érdekes prezentációkban összegezték kutatási eredményeiket, amit élénk tudományos diszkusszió követett. A színvonalas művek szerzői lehetőséget kapnak a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK-n) történő szereplésre.

A jó hangulatú tudományos – egyben disszemináló – fórum nem csupán a TDK-zó hallgatók szakmai ismereteit gazdagította és jelentett önbizalomnövelő, felfedező tapasztalatot, de a hallgatóság tudása is bővült.

A TDK Konferencián a szekszárdi Garay János Gimnázium diákjait is üdvözölhettük. Ők az ún. Tehetségműhely keretében vettek részt a programon. A Kar a középiskolás tehetségek felkarolása iránt is elkötelezett, részükre tudományos előadássorozatot szervez, és lehetőséget biztosít arra, hogy bekapcsolódjanak a Kari Tudományos Diákkör munkájába.

Gratulálunk a tudományos munka iránt elkötelezett hallgatóknak, és köszönjük felkészítő tanáraik munkáját, akik végigkísérték őket a tudomány „útvonalain”.

És ezek az útvonalak – mint meggyőződhettünk róla – igazán szép helyekre vittek…

magyar