Konferencia a műszaki és természettudományos ismeretek oktatásáról

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK) konferenciát rendezett a műszaki és természettudományos ismeretek oktatásáról Szekszárdon. Az angol nyelvű nemzetközi konferencián számos külföldi és hazai előadó részvételével tanácskoztak az oktatás élményszerűvé tételéről, bemutatva több ország jó gyakorlatait.

Július folyamán fejeződik be a „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című ötéves fejlesztési projekt, amely az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében került megvalósításra. A projekt célja az volt, hogy a PTE beiskolázási körzetében – kiemelten Baranya és Tolna megyékben – olyan élményszerű kommunikációs és oktatási programok kerüljenek megvalósításra, amelyek segítségével egyre több általános és középiskolás tanuló választja a műszaki, természettudományos és informatikai jellegű felsőoktatási képzéseket. Szekszárdon ennek keretében nulladik évfolyamot indított az egyetem, hogy segítse a diákok sikeres emelt szintű érettségi felkészítését. Emellett a régióban dolgozó pedagógusok és HR szakemberek is részt vehettek online felkészítésben, az itt elsajátított tudás szintén a fiatalok pályaorientációját támogatja.

A program záró szakmai konferenciáján elmondott megnyitó beszédében Dr. Zádori Iván, a szekszárdi kar dékánhelyettese kiemelte, hogy az ötéves fejlesztési program nagyban hozzájárult a PTE, ezen belül kiemelten a műszaki és a természettudományi karok hallgatói létszámának megőrzéséhez. A szekszárdi kar olyan pályaorientációs programot valósított meg a projekt keretében, amely során az általános és középiskolás diákok komplex tanácsadás eredményeként sokkal megalapozottabb pályaválasztási döntéseket tudnak hozni a jövőben.

A konferencia megrendezését az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 számú, „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című projekt támogatta.

magyar